Chi tiết

Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới

THÔNG BÁO

 

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục thể chất mới, cụ thể như sau:

* Đối tượng sinh viên khóa mới nhập học năm 2016:

          - Học phần 1 (Bắt buộc): GDTC Đại cương mã học phần GDTC 1001 (1 tín chí) áp dung chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

          - Học phần 2 (Tự chọn): sinh viên được chon 1 trong 2 nội dung sau:

          + Sinh viên Đại học:

1- Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2003 (2 tín chỉ)

                   2- Cầu lông: mã học phần GDTC 2004 (2 tín chỉ)

          + Sinh viên Cao đẳng:

1- Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2005 (1 tín chỉ)

                   2- Cầu lông: mã học phần GDTC 2006 (1 tín chỉ)

* Đối tượng sinh viên khóa cũ:

          Thực hiện theo chương trình cũ

- Học phần 1: Áp dụng chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

GDTC Đại cương: mã học phần GDTC 1001 (1 tín chí)

          - Học phần 2: Áp dụng chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

Cầu lông: mã học phần GDTC 2001 (1 tín chỉ)

          - Học phần 3:

Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2002 (1 tín chỉ) áp dụng cho sinh viên đại học.

          Sinh viên đăng ký vào các lớp theo sổ tay sinh viên phòng QL Đào tạo đã xây dựng. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với thày Cầm (ĐT: 0906.170.711) hoặc cô Mai (ĐT: 0979.542.698).

Các thông báo khác
Thông báo (10/04/2017 08:35:29)