Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới

THÔNG BÁO

 

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục thể chất mới, cụ thể như sau:

* Đối tượng sinh viên khóa mới nhập học năm 2016:

          - Học phần 1 (Bắt buộc): GDTC Đại cương mã học phần GDTC 1001 (1 tín chí) áp dung chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

          - Học phần 2 (Tự chọn): sinh viên được chon 1 trong 2 nội dung sau:

          + Sinh viên Đại học:

1- Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2003 (2 tín chỉ)

                   2- Cầu lông: mã học phần GDTC 2004 (2 tín chỉ)

          + Sinh viên Cao đẳng:

1- Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2005 (1 tín chỉ)

                   2- Cầu lông: mã học phần GDTC 2006 (1 tín chỉ)

* Đối tượng sinh viên khóa cũ:

          Thực hiện theo chương trình cũ

- Học phần 1: Áp dụng chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

GDTC Đại cương: mã học phần GDTC 1001 (1 tín chí)

          - Học phần 2: Áp dụng chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

Cầu lông: mã học phần GDTC 2001 (1 tín chỉ)

          - Học phần 3:

Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2002 (1 tín chỉ) áp dụng cho sinh viên đại học.

          Sinh viên đăng ký vào các lớp theo sổ tay sinh viên phòng QL Đào tạo đã xây dựng. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với thày Cầm (ĐT: 0906.170.711) hoặc cô Mai (ĐT: 0979.542.698).

1365 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)