THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 2Học kỳ 1Năm học 2021-2022
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học chính quy11 Xét nghiệmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
12 Xét nghiệmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!