Chi tiết

Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017


Bạn hãy bấm vào đây để xem chi tiết

Tính đến ngày 28/9/2016 một số lớp tín chỉ độc lập của khối sinh viên năm 1 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

Học phần

Lớp

Thời gian

Sĩ số

Tiếng anh 1

ENG1001.8

7-11h/ thứ 3

1

ENG1001.12

7-11h/ thứ 4

5

ENG1001.13

7-11h/ thứ 4

1

ENG1001.16

7-11h/ thứ 4

1

ENG1001.18

7-11h/ thứ 5

14

ENG1001.19

7-11h/ thứ 5

0

ENG1001. 20

7-11h/ thứ 5

0

ENG1001. 21

7-11h/ thứ 5

1

ENG1001. 23

7-11h/ thứ 5

5

ENG1001. 24

7-11h/ thứ 6

8

ENG1001. 26

7-11h/ thứ 6

3

ENG1001. 27

7-11h/ thứ 6

15

ENG1001. 32

13h30 -17h30/ thứ 3

4

ENG1001. 36

13h30 -17h30/ thứ 4

14

ENG1001. 37

13h30 -17h30/ thứ 5

6

ENG1001.40

13h30 -17h30/ thứ 6

5

ENG1001.41

7-11h/ thứ 7

15

ENG1001.42

7-11h/ thứ 7

12

ENG1001.44

7-11h/ thứ7

6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

POL1001.1

7-11h/ thứ 4

4

POL1001.2

7-11h/ thứ 4

6

POL1001.3

7-11h/ thứ 4

3

POL1001.4

7-11h/ thứ 4

14

POL1001.7

7-11h/ thứ 5

1

POL1001.8

7-11h/ thứ 5

37

POL1001.9

7-11h/ thứ 5

35

POL1001.10

7-11h/ thứ 5

0

POL1001.12

7-11h/ thứ 5

8

Tin học

INT1001.1

7-11h/ thứ 2

2

INT1001.8

7-11h/ thứ 5

10

INT1001.10

7-11h/ thứ 6

15

INT1001.14

13h30 -17h30/ thứ 4

5

Giáo dục thể chất 1

GDTC1001.6

15h30 -17h30/ thứ 4

25

GDTC1001.10

7-9h/ thứ 6

0

GDTC1001.11

15h30 -17h30/ thứ 6

1

Kỹ năng mềm

SOC 1105.13

7-11h/ thứ 5

15

 

Tính đến ngày 16/ 9/2016 một số lớp tín chỉ không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

Học phần

Lớp

Thời gian

Sĩ số

Tiếng anh 2

ENG1002.6

13h30 -17h30/ thứ 4

5

ENG1002.7

13h30 -17h30/ thứ 4

4

Tiếng anh 3

ENG1003.3

7-11h/ thứ 4

12

 ENG1003.6

13h30 -17h30/ thứ 2

11

ENG1003.7

13h30 -17h30/ thứ 3

1

ENG1003.8

13h30 -17h30/ thứ 4

13

Tiếng anh 4

ENG1003.2

13h30 -17h30/ thứ 3

0

Tư tưởng HCM

POL2001.5

13h30 -15h30/ thứ 4

16

Đường lối cách mạng ĐCSVN

POL3001.1

13h30 -15h30/ thứ 4

7

POL3001.2

13h30 -15h30/ thứ 5

15

Giáo dục thể chất 3

GDTC2002.3

7-9h/ thứ 6

37

GDTC2002.4

15h30 -17h30/ thứ 6

35

 

Nếu đến 14h00 ngày 30/9/ 2016 các lớp trên vẫn không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định (Tiếng Anh, Tin học, Kỹ năng mềm tối thiểu 30 sinh viên/ lớp, các học phần độc lập khác tối thiểu 50 sinh viên/ lớp) thì Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp trên. Vì vậy  Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chủ động điều chỉnh lịch đăng ký của mình.

Nếu cần sự hỗ trợ về đăng ký tín chỉ, sinh viên liên hệ trực tiếp ThS Nguyễn Thị Thanh Mai - phòng Đào tạo 103 vào các ngày trong tuần  buổi sáng  từ 7h – 11h, chiều từ 13h30 – 17h30.


Các thông báo khác
Thông báo (10/04/2017 08:35:29)