Thông báo hoãn lịch thi lại môn Hóa sinh lớp Y Đa khoa 1
Phòng Đào tạo thông báo hoãn lịch thi lại môn Hóa sinh lớp đại học Y Đa khoa 1 (thi ngày thi 29-7). Khi có điểm thi lý thuyết Phòng đào tạo sẽ thông báo sau
4 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc mở thêm lớp học hè cho SV hệ tín chỉ năm học 2013 - 2014 (7/20/2014 6:46:05 PM)
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học hè cho SV hệ tín chỉ (7/19/2014 3:38:02 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (7/19/2014 6:32:41 PM)
Hướng dẫn thực hiện học phần tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 - 2014 (4/28/2014 5:29:22 PM)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ (Học kỳ II năm học 2013 - 2014) (Từ ngày 10/05 đến 28/05/2014) (4/28/2014 10:07:59 AM)
Thông báo tổ chức thi lại Anh III (2 tín chỉ) (4/16/2014 7:12:31 AM)
Thông báo lịch học bù ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (09/04/2014) (4/8/2014 7:39:22 AM)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2013 - 2014 (cập nhật 24/03/2014) (2/19/2014 7:35:18 AM)
Thông báo thi lại môn Ngoại Ngữ II – Hệ Trung Học – HK2 (2013-2014) (3/17/2014 7:32:06 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 08/03/2014) Cập nhật 17h00 Ngày 07/03/2014 (3/7/2014 9:29:48 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 07/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 06/03/2014 (3/6/2014 9:28:19 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 06/03/2014) Cập nhật 16h00 05/03/2014 (3/5/2014 8:53:55 AM)
Thông báo về việc hủy và đăng ký bổ xung một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (3/4/2014 4:52:59 PM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 05/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 04/03/2014 (3/4/2014 7:26:53 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 03-04/02/2014) (2/28/2014 1:39:13 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (2/28/2014 1:20:07 PM)
Danh sách phòng thi và thời gian thi lại môn Tin học - Khối Tín chỉ - Học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (2/26/2014 3:54:33 PM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 Khối SV Cao đẳng và Đại học (Cập nhật 24/02/2014) (2/17/2014 10:18:12 AM)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 24/02/2014 - 28/02/2014) Cập nhật 24/02/2014 (2/20/2014 1:17:25 PM)
<< First | Prev |
[1] 23456789
| Next | Last >>