Thông báo tổ chức thi lại Anh III (2 tín chỉ)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức thi lại học phần Anh 3 (2TC), vậy thông báo cho những sinh viên chưa qua Anh III – 2 TC (thi lần I ngày 10/4/2014) hạn nộp đơn và lịch thi cụ thể như sau:
- Hạn nộp đơn : Trước 17h30  ngày thứ 3 (22/4/2014)
- Địa điểm nộp đơn: Phòng 518 – Khu B
- Thời gian thi lại: 7 giờ thứ 5 (24/4/2014)


1 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch học bù ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (09/04/2014) (4/8/2014 7:39:22 AM)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2013 - 2014 (cập nhật 24/03/2014) (2/19/2014 7:35:18 AM)
Thông báo thi lại môn Ngoại Ngữ II – Hệ Trung Học – HK2 (2013-2014) (3/17/2014 7:32:06 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 08/03/2014) Cập nhật 17h00 Ngày 07/03/2014 (3/7/2014 9:29:48 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 07/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 06/03/2014 (3/6/2014 9:28:19 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 06/03/2014) Cập nhật 16h00 05/03/2014 (3/5/2014 8:53:55 AM)
Thông báo về việc hủy và đăng ký bổ xung một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (3/4/2014 4:52:59 PM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 05/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 04/03/2014 (3/4/2014 7:26:53 AM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 03-04/02/2014) (2/28/2014 1:39:13 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (2/28/2014 1:20:07 PM)
Danh sách phòng thi và thời gian thi lại môn Tin học - Khối Tín chỉ - Học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (2/26/2014 3:54:33 PM)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 Khối SV Cao đẳng và Đại học (Cập nhật 24/02/2014) (2/17/2014 10:18:12 AM)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 24/02/2014 - 28/02/2014) Cập nhật 24/02/2014 (2/20/2014 1:17:25 PM)
Thông báo thời hạn nộp đơn thi lại các học phần Tiếng Anh của hệ Tín chỉ - học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (2/20/2014 1:23:40 PM)
Thông báo danh sách thi lại môn Tin học các lớp tín chỉ kỳ I năm học 2013-2014 và về việc nhận đơn đang ký thi lại (2/17/2014 9:10:04 AM)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 17/02/2014 - 22/02/2014) (2/12/2014 3:20:26 PM)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 11/02/2014 - 15/02/2014) (1/17/2014 8:27:17 AM)
Lịch thi kết thúc học kỳ I các lớp Tín chỉ môn Tin học năm học 2013 - 2014 (1/8/2014 4:36:36 PM)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 15/01/2014 - 18/01/2014) Cập nhật 14/01/2014 (1/8/2014 10:24:30 AM)
<< First | Prev |
[1] 23456789
| Next | Last >>