Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015
Bạn hãy bấm vào đây để tải về và xem chi tiết.
158 lượt truy cập
Các thông báo khác
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (cập nhật ngày 12/09/2014 ) (9/12/2014 3:04:18 PM)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (9/11/2014 9:46:38 AM)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc tổ chức lớp học môn tiếng Anh học phần II (9/5/2014 10:37:08 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 30/08/2014) (8/26/2014 5:01:28 PM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2014 (8/22/2014 11:15:42 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC KỲ HÈ (2013 - 2014) (8/21/2014 5:14:34 PM)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ HÈ (8/20/2014 2:58:43 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ 1 năm 2014-2015 cập nhật ngày 15/08 (8/15/2014 3:56:25 PM)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (8/15/2014 3:18:30 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (8/14/2014 3:57:19 PM)
Thông báo lịch thi kết thcs học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (8/13/2014 2:31:09 PM)
Thông báo hoãn lịch thi lại môn Hóa sinh lớp Y Đa khoa 1 (7/29/2014 5:12:37 PM)
Thông báo về việc mở thêm lớp học hè cho SV hệ tín chỉ năm học 2013 - 2014 (7/20/2014 6:46:05 PM)
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học hè cho SV hệ tín chỉ (7/19/2014 3:38:02 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (7/19/2014 6:32:41 PM)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>