Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015
1425 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (03/03/2015 15:07:53)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 14:42:19)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/05/2014 08:43:00)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (09/19/2014 15:25:51)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (09/12/2014 15:02:32)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (09/17/2014 10:38:14)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (cập nhật ngày 12/09/2014 ) (09/12/2014 15:04:18)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (09/11/2014 09:46:38)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc tổ chức lớp học môn tiếng Anh học phần II (09/05/2014 10:37:08)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 30/08/2014) (08/26/2014 17:01:28)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2014 (08/22/2014 23:15:42)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC KỲ HÈ (2013 - 2014) (08/21/2014 17:14:34)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ HÈ (08/20/2014 14:58:43)
Sổ tay sinh viên kỳ 1 năm 2014-2015 cập nhật ngày 15/08 (08/15/2014 15:56:25)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:18:30)
Sổ tay sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (08/14/2014 15:57:19)
Thông báo lịch thi kết thcs học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (08/13/2014 14:31:09)
Thông báo hoãn lịch thi lại môn Hóa sinh lớp Y Đa khoa 1 (07/29/2014 17:12:37)
Thông báo về việc mở thêm lớp học hè cho SV hệ tín chỉ năm học 2013 - 2014 (07/20/2014 18:46:05)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>