Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015

 

  1. Đại học điều dưỡng 4A+ 4B

 

Tên HP

Số TC

Số tiết

Ngày

Thời gian

Giảng đường

Chăm sóc người bệnh phức tạp

1 LT

15

10->14/6

7-17h30

9B

LS chăm sóc người bệnh phức tạp

2 LS

60

22/6-4/7

7-17h30

BV Đa Khoa tỉnh

Thời gian thi: Chăm sóc người bệnh phức tạp  9/7/2015

 

  1. Đại học Nha 1

Tên HP

Số TC

Số tiết

Ngày

Thời gian

 

Nha khoa thực hành

1 LT

15

18/6

13h30-17h30

9B

22, 25, 29/6

14A

2 TH

60

16, 19, 23, 26, 30/6

3, 7, 10/7

13h30-20h30

PTH

Thời gian thi: LT: 11/7/2015

 

3. Đại học Gây mê 1

Tên HP

Số TC

Số tiết

Ngày

Thời gian

 

GMHS trong mổ Cấp cứu

1 LT

15

23-26/6

7-11h

14A

2 TH

60

15/6-10/7

13h30-17h30

BV ĐK, BV Sản HD

 Thời gian thi LT: 11/7/2015

 

4. Đại học xét nghiệm 4A+ 4B

Tên HP

Số TC

Số tiết

Ngày

Thời gian

 

Kiểm soát và ĐBCL XN hóa sinh- HH

2 LT

30

18, 20, 23/6

XN4A: 7-11h

XN4B: 13h30-17h30

8B

1, 3, 4, 6, 7/7

14A

1 TH

30

19, 24->27, 30/6

2,9/7

 

XN4A: 7-11h

XN4B: 13h30-17h30

PTH

Thời gian thi LT: 10/7/2015

 

 

5. Đại học Vật lý 4

Tên HP

Số TC

Số tiết

Ngày

Thời gian

Vận động trị liệu 2

1 LT

15

15,17, 22, 24/6

7-11h

9A

2 TH

60

15,16,18, 22,24,26/6, 29/6->3/7

13h30-17h30

 

PTH

20,21/6, 4/7

7-17h30

Thời gian thi:         LT: 8/7/2015

TH: 6/7/2015

 

6. Đại học Hình ảnh 4

Tên HP

Số TC

Số tiết

Ngày

Thời gian

LS X Quang có dùng thuốc cản quang

3 LS

90

15/6-3/7

7-13h30

BVĐK

 

34 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (5/11/2015 9:28:18 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (4/21/2015 5:28:40 PM)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (cập nhật ngày 12/09/2014 ) (9/12/2014 3:04:18 PM)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (9/11/2014 9:46:38 AM)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc tổ chức lớp học môn tiếng Anh học phần II (9/5/2014 10:37:08 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 30/08/2014) (8/26/2014 5:01:28 PM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2014 (8/22/2014 11:15:42 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC KỲ HÈ (2013 - 2014) (8/21/2014 5:14:34 PM)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ HÈ (8/20/2014 2:58:43 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ 1 năm 2014-2015 cập nhật ngày 15/08 (8/15/2014 3:56:25 PM)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>