THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐÃ CÓ KẾT QUẢ MÔN TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KIỂM TRA


13 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (02/13/2017 16:00:59)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/01/2016 17:39:46)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (09/16/2016 14:08:02)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (09/08/2016 10:48:49)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (08/31/2016 10:14:56)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (07/25/2016 14:56:10)
THÔNG BÁO (07/19/2016 13:32:44)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (07/15/2016 09:36:15)
Lịch học khối Niên chế tuần từ 11/07/2016 đến 17/07/2016 (07/08/2016 14:02:45)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (07/08/2016 10:02:36)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (07/07/2016 16:31:22)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (07/07/2016 13:44:56)
Sổ tay sinh viên kỳ hè 2016 Cập nhật ngày 07/07/2016 (07/06/2016 08:42:50)
Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (bậc 2 - A2) cho sinh viên chính quy năm 2016 (06/08/2016 07:27:21)
Sổ tay sinh viên kỳ II năm học 2015 - 2016 (01/18/2016 07:31:18)
Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016 (12/04/2015 11:01:24)
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/02/2015 10:55:16)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (09/30/2015 14:02:52)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/01/2015 17:59:36)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>