THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH

Phòng đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học VÔ SINH (2 tín chỉ- 1 lý thuyết, 1 thực hành)

-          Thời gian thi lý thuyết: chiều thứ 7 ngày 9/5/2015

-          Thời gian thi thực hành:  chiều 5/5/2015

11 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (cập nhật ngày 12/09/2014 ) (9/12/2014 3:04:18 PM)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (9/11/2014 9:46:38 AM)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc tổ chức lớp học môn tiếng Anh học phần II (9/5/2014 10:37:08 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 30/08/2014) (8/26/2014 5:01:28 PM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2014 (8/22/2014 11:15:42 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC KỲ HÈ (2013 - 2014) (8/21/2014 5:14:34 PM)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ HÈ (8/20/2014 2:58:43 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ 1 năm 2014-2015 cập nhật ngày 15/08 (8/15/2014 3:56:25 PM)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (8/15/2014 3:18:30 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (8/14/2014 3:57:19 PM)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>