Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới

THÔNG BÁO

 

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục thể chất mới, cụ thể như sau:

* Đối tượng sinh viên khóa mới nhập học năm 2016:

          - Học phần 1 (Bắt buộc): GDTC Đại cương mã học phần GDTC 1001 (1 tín chí) áp dung chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

          - Học phần 2 (Tự chọn): sinh viên được chon 1 trong 2 nội dung sau:

          + Sinh viên Đại học:

1- Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2003 (2 tín chỉ)

                   2- Cầu lông: mã học phần GDTC 2004 (2 tín chỉ)

          + Sinh viên Cao đẳng:

1- Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2005 (1 tín chỉ)

                   2- Cầu lông: mã học phần GDTC 2006 (1 tín chỉ)

* Đối tượng sinh viên khóa cũ:

          Thực hiện theo chương trình cũ

- Học phần 1: Áp dụng chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

GDTC Đại cương: mã học phần GDTC 1001 (1 tín chí)

          - Học phần 2: Áp dụng chung cho cả sinh viên đại học và cao đẳng.

Cầu lông: mã học phần GDTC 2001 (1 tín chỉ)

          - Học phần 3:

Bóng chuyền: mã học phần GDTC 2002 (1 tín chỉ) áp dụng cho sinh viên đại học.

          Sinh viên đăng ký vào các lớp theo sổ tay sinh viên phòng QL Đào tạo đã xây dựng. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với thày Cầm (ĐT: 0906.170.711) hoặc cô Mai (ĐT: 0979.542.698).

796 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/2/2015 10:55:16 AM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (9/30/2015 2:02:52 PM)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/1/2015 5:59:36 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/5/2015 9:53:29 AM)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (1/7/2011 1:26:57 PM)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (9/30/2015 7:02:46 PM)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (6/9/2015 2:43:03 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (5/11/2015 9:28:18 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (4/21/2015 5:28:40 PM)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo (9/11/2014 9:46:38 AM)