Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017

Bạn hãy bấm vào đây để xem chi tiết

Tính đến ngày 28/9/2016 một số lớp tín chỉ độc lập của khối sinh viên năm 1 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

Học phần

Lớp

Thời gian

Sĩ số

Tiếng anh 1

ENG1001.8

7-11h/ thứ 3

1

ENG1001.12

7-11h/ thứ 4

5

ENG1001.13

7-11h/ thứ 4

1

ENG1001.16

7-11h/ thứ 4

1

ENG1001.18

7-11h/ thứ 5

14

ENG1001.19

7-11h/ thứ 5

0

ENG1001. 20

7-11h/ thứ 5

0

ENG1001. 21

7-11h/ thứ 5

1

ENG1001. 23

7-11h/ thứ 5

5

ENG1001. 24

7-11h/ thứ 6

8

ENG1001. 26

7-11h/ thứ 6

3

ENG1001. 27

7-11h/ thứ 6

15

ENG1001. 32

13h30 -17h30/ thứ 3

4

ENG1001. 36

13h30 -17h30/ thứ 4

14

ENG1001. 37

13h30 -17h30/ thứ 5

6

ENG1001.40

13h30 -17h30/ thứ 6

5

ENG1001.41

7-11h/ thứ 7

15

ENG1001.42

7-11h/ thứ 7

12

ENG1001.44

7-11h/ thứ7

6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

POL1001.1

7-11h/ thứ 4

4

POL1001.2

7-11h/ thứ 4

6

POL1001.3

7-11h/ thứ 4

3

POL1001.4

7-11h/ thứ 4

14

POL1001.7

7-11h/ thứ 5

1

POL1001.8

7-11h/ thứ 5

37

POL1001.9

7-11h/ thứ 5

35

POL1001.10

7-11h/ thứ 5

0

POL1001.12

7-11h/ thứ 5

8

Tin học

INT1001.1

7-11h/ thứ 2

2

INT1001.8

7-11h/ thứ 5

10

INT1001.10

7-11h/ thứ 6

15

INT1001.14

13h30 -17h30/ thứ 4

5

Giáo dục thể chất 1

GDTC1001.6

15h30 -17h30/ thứ 4

25

GDTC1001.10

7-9h/ thứ 6

0

GDTC1001.11

15h30 -17h30/ thứ 6

1

Kỹ năng mềm

SOC 1105.13

7-11h/ thứ 5

15

 

Tính đến ngày 16/ 9/2016 một số lớp tín chỉ không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

Học phần

Lớp

Thời gian

Sĩ số

Tiếng anh 2

ENG1002.6

13h30 -17h30/ thứ 4

5

ENG1002.7

13h30 -17h30/ thứ 4

4

Tiếng anh 3

ENG1003.3

7-11h/ thứ 4

12

 ENG1003.6

13h30 -17h30/ thứ 2

11

ENG1003.7

13h30 -17h30/ thứ 3

1

ENG1003.8

13h30 -17h30/ thứ 4

13

Tiếng anh 4

ENG1003.2

13h30 -17h30/ thứ 3

0

Tư tưởng HCM

POL2001.5

13h30 -15h30/ thứ 4

16

Đường lối cách mạng ĐCSVN

POL3001.1

13h30 -15h30/ thứ 4

7

POL3001.2

13h30 -15h30/ thứ 5

15

Giáo dục thể chất 3

GDTC2002.3

7-9h/ thứ 6

37

GDTC2002.4

15h30 -17h30/ thứ 6

35

 

Nếu đến 14h00 ngày 30/9/ 2016 các lớp trên vẫn không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định (Tiếng Anh, Tin học, Kỹ năng mềm tối thiểu 30 sinh viên/ lớp, các học phần độc lập khác tối thiểu 50 sinh viên/ lớp) thì Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp trên. Vì vậy  Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chủ động điều chỉnh lịch đăng ký của mình.

Nếu cần sự hỗ trợ về đăng ký tín chỉ, sinh viên liên hệ trực tiếp ThS Nguyễn Thị Thanh Mai - phòng Đào tạo 103 vào các ngày trong tuần  buổi sáng  từ 7h – 11h, chiều từ 13h30 – 17h30.


3362 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/2/2015 10:55:16 AM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (9/30/2015 2:02:52 PM)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/1/2015 5:59:36 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/5/2015 9:53:29 AM)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (1/7/2011 1:26:57 PM)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (9/30/2015 7:02:46 PM)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (6/9/2015 2:43:03 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (5/11/2015 9:28:18 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (4/21/2015 5:28:40 PM)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo (9/11/2014 9:46:38 AM)