THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016

 

THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016HỦY CÁC LỚP SAU
 

Học phần Anh 2 (ENG 1002 – 4 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

5

Lớp 5

05 ENG 1002

4

35

 

3,5,7

13.30 -17.30 h

208

6

Lớp 6

06 ENG 1002

4

35

 

3,5,7

13.30 -17.30 h

209

 

Học phần Anh 3 (ENG 1003 – 4 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

7

Lớp 7

07 ENG 1003

4

35

3,5,7

13.30 -17.30 h

306

 


Học phần Tin học (TIN 101- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

P. TH

5

Lớp 5

05TIN101

3

30

3,5,7

13.30 – 17.30 h

4-khu B

6

LỚP 6

06TIN101

3

30

3,5,7

13.30 – 17.30 h

5-khu B

2 lớp tin của YDK chuyển từ kỳ 2 sang theo lịch

YĐK –L1

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

5-khu B

YĐK –L2

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

4-khu B

Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (POL 1001- 5 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

  1.  

Lớp 1

01POL 1001

5

60

2, 3,4,5

7 – 10 h

401

  1. 1

Lớp 2

02POL 1001

5

60

2, 3,4,5

13.30-16.30h

401Tên HP

Số TC

Sĩ số

tiết/

tuần

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Dược điều dưỡng

3TH

70

12

3,5,7

7-11h

403

Dược lý sản khoa

3

70

12

3,5,7

7-17h30h

403

Dược cơ sở

2

70

8

4,6

7-11h

403

Hóa học

2

70

8

4

13.30 -17.30 h

 

Vật lý 1

2

70

8

2

13.30 -17.30 h

 

7

7-11h

 

Vật lý 1

2

70

8

2

13.30 -17.30 h

 

6

7-11h

 

 MỞ CÁC LỚP SAU 


Hóa học

2

70

8

4,6

7-11h

 

Vật lý – lý sinh

2

70

8

2,4

13.30 -17.30 h

 

Tin học

5

Lớp 7

07TIN101

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

4-khu B

6

LỚP 8

08TIN101

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

5-khu B

 

1219 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/2/2015 10:55:16 AM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (9/30/2015 2:02:52 PM)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/1/2015 5:59:36 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/5/2015 9:53:29 AM)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (1/7/2011 1:26:57 PM)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (9/30/2015 7:02:46 PM)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (6/9/2015 2:43:03 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (5/11/2015 9:28:18 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (4/21/2015 5:28:40 PM)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo (9/11/2014 9:46:38 AM)