THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016

 

THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016HỦY CÁC LỚP SAU
 

Học phần Anh 2 (ENG 1002 – 4 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

5

Lớp 5

05 ENG 1002

4

35

 

3,5,7

13.30 -17.30 h

208

6

Lớp 6

06 ENG 1002

4

35

 

3,5,7

13.30 -17.30 h

209

 

Học phần Anh 3 (ENG 1003 – 4 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

7

Lớp 7

07 ENG 1003

4

35

3,5,7

13.30 -17.30 h

306

 


Học phần Tin học (TIN 101- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

P. TH

5

Lớp 5

05TIN101

3

30

3,5,7

13.30 – 17.30 h

4-khu B

6

LỚP 6

06TIN101

3

30

3,5,7

13.30 – 17.30 h

5-khu B

2 lớp tin của YDK chuyển từ kỳ 2 sang theo lịch

YĐK –L1

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

5-khu B

YĐK –L2

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

4-khu B

Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (POL 1001- 5 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

  1.  

Lớp 1

01POL 1001

5

60

2, 3,4,5

7 – 10 h

401

  1. 1

Lớp 2

02POL 1001

5

60

2, 3,4,5

13.30-16.30h

401Tên HP

Số TC

Sĩ số

tiết/

tuần

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Dược điều dưỡng

3TH

70

12

3,5,7

7-11h

403

Dược lý sản khoa

3

70

12

3,5,7

7-17h30h

403

Dược cơ sở

2

70

8

4,6

7-11h

403

Hóa học

2

70

8

4

13.30 -17.30 h

 

Vật lý 1

2

70

8

2

13.30 -17.30 h

 

7

7-11h

 

Vật lý 1

2

70

8

2

13.30 -17.30 h

 

6

7-11h

 

 MỞ CÁC LỚP SAU 


Hóa học

2

70

8

4,6

7-11h

 

Vật lý – lý sinh

2

70

8

2,4

13.30 -17.30 h

 

Tin học

5

Lớp 7

07TIN101

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

4-khu B

6

LỚP 8

08TIN101

3

30

2,4,6

13.30 – 17.30 h

5-khu B

 

1756 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)