Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015

Để phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh liên thông năm 2015, phòng đào tạo thông báo: chuyển toàn bộ các lớp học ở phòng học số lẻ khu nhà giảng đường- thư viện các buổi chiều thứ sáu ngày 6/11, cả ngày thứ Bảy và chủ nhật 7-8/11/2015 sang các giảng đường khu kí túc xá. Cụ thể lịch chuyển như sau:

 

1. Chiều thứ Sáu ngày 6/11/2015

STT

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN

GIẢNG ĐƯỜNG

HIỆN TẠI

THAY ĐỔI

1

Anh 3.13

 

13-17h

GĐ13- P309

2B- KTX

(Phòng tiếng)

2

XN12

Tế bào mô BH

13-16h

P403- GĐ20

P8-KTX

3

Đ.D5

YHCT

13-17h

GĐ21- P405

P9-KTX

4

Đ.D14

ĐDCB1

13-15h

P501-GĐ29

P10-KTX

5

A2.12

 

13-17h

P505- GĐ31

P12-KTX

6

Đường lối lớp 10

 

13-15h

P507-GĐ32

P13- KTX

7

XN8B

Đạo đức XN

15-17h

P507-GĐ32

P15-KTX

                                                           

2. Sáng thứ bảy ngày 7/11/2015

STT

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN

GIẢNG ĐƯỜNG

HIỆN TẠI

THAY ĐỔI

1

HS13

GP-SL

7-11h

P309-GĐ13

P8-KTX

2

Anh 3.14

 

7-11h

GĐ12

P9- KTX

3

Anh 1.18

 

7-11h

GĐ7

P10- KTX

4

GM3

HS & CSBN

7-11h

GĐ 25

P11- KTX

 

3. Chiều thứ 7 ngày 7/11/2015 và cả ngày Chủ nhật 08/11/2015: tất cả các lớp học khu GĐ- TV chuyển sang phòng học khu kí túc xá. 

1611 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
Lịch học khối Niên chế tuần từ 11/07/2016 đến 17/07/2016 (7/8/2016 2:02:45 PM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ hè 2016 Cập nhật ngày 07/07/2016 (7/6/2016 8:42:50 AM)
Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (bậc 2 - A2) cho sinh viên chính quy năm 2016 (6/8/2016 7:27:21 AM)
Sổ tay sinh viên kỳ II năm học 2015 - 2016 (1/18/2016 7:31:18 AM)
Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016 (12/4/2015 11:01:24 AM)