Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015

Để phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh liên thông năm 2015, phòng đào tạo thông báo: chuyển toàn bộ các lớp học ở phòng học số lẻ khu nhà giảng đường- thư viện các buổi chiều thứ sáu ngày 6/11, cả ngày thứ Bảy và chủ nhật 7-8/11/2015 sang các giảng đường khu kí túc xá. Cụ thể lịch chuyển như sau:

 

1. Chiều thứ Sáu ngày 6/11/2015

STT

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN

GIẢNG ĐƯỜNG

HIỆN TẠI

THAY ĐỔI

1

Anh 3.13

 

13-17h

GĐ13- P309

2B- KTX

(Phòng tiếng)

2

XN12

Tế bào mô BH

13-16h

P403- GĐ20

P8-KTX

3

Đ.D5

YHCT

13-17h

GĐ21- P405

P9-KTX

4

Đ.D14

ĐDCB1

13-15h

P501-GĐ29

P10-KTX

5

A2.12

 

13-17h

P505- GĐ31

P12-KTX

6

Đường lối lớp 10

 

13-15h

P507-GĐ32

P13- KTX

7

XN8B

Đạo đức XN

15-17h

P507-GĐ32

P15-KTX

                                                           

2. Sáng thứ bảy ngày 7/11/2015

STT

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN

GIẢNG ĐƯỜNG

HIỆN TẠI

THAY ĐỔI

1

HS13

GP-SL

7-11h

P309-GĐ13

P8-KTX

2

Anh 3.14

 

7-11h

GĐ12

P9- KTX

3

Anh 1.18

 

7-11h

GĐ7

P10- KTX

4

GM3

HS & CSBN

7-11h

GĐ 25

P11- KTX

 

3. Chiều thứ 7 ngày 7/11/2015 và cả ngày Chủ nhật 08/11/2015: tất cả các lớp học khu GĐ- TV chuyển sang phòng học khu kí túc xá. 

1496 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/2/2015 10:55:16 AM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (9/30/2015 2:02:52 PM)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/1/2015 5:59:36 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/5/2015 9:53:29 AM)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (1/7/2011 1:26:57 PM)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (9/30/2015 7:02:46 PM)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (6/9/2015 2:43:03 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (5/11/2015 9:28:18 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (4/21/2015 5:28:40 PM)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo (9/11/2014 9:46:38 AM)