Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015

Để phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh liên thông năm 2015, phòng đào tạo thông báo: chuyển toàn bộ các lớp học ở phòng học số lẻ khu nhà giảng đường- thư viện các buổi chiều thứ sáu ngày 6/11, cả ngày thứ Bảy và chủ nhật 7-8/11/2015 sang các giảng đường khu kí túc xá. Cụ thể lịch chuyển như sau:

 

1. Chiều thứ Sáu ngày 6/11/2015

STT

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN

GIẢNG ĐƯỜNG

HIỆN TẠI

THAY ĐỔI

1

Anh 3.13

 

13-17h

GĐ13- P309

2B- KTX

(Phòng tiếng)

2

XN12

Tế bào mô BH

13-16h

P403- GĐ20

P8-KTX

3

Đ.D5

YHCT

13-17h

GĐ21- P405

P9-KTX

4

Đ.D14

ĐDCB1

13-15h

P501-GĐ29

P10-KTX

5

A2.12

 

13-17h

P505- GĐ31

P12-KTX

6

Đường lối lớp 10

 

13-15h

P507-GĐ32

P13- KTX

7

XN8B

Đạo đức XN

15-17h

P507-GĐ32

P15-KTX

                                                           

2. Sáng thứ bảy ngày 7/11/2015

STT

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN

GIẢNG ĐƯỜNG

HIỆN TẠI

THAY ĐỔI

1

HS13

GP-SL

7-11h

P309-GĐ13

P8-KTX

2

Anh 3.14

 

7-11h

GĐ12

P9- KTX

3

Anh 1.18

 

7-11h

GĐ7

P10- KTX

4

GM3

HS & CSBN

7-11h

GĐ 25

P11- KTX

 

3. Chiều thứ 7 ngày 7/11/2015 và cả ngày Chủ nhật 08/11/2015: tất cả các lớp học khu GĐ- TV chuyển sang phòng học khu kí túc xá. 

1395 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
Lịch học khối Niên chế tuần từ 11/07/2016 đến 17/07/2016 (7/8/2016 2:02:45 PM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ hè 2016 Cập nhật ngày 07/07/2016 (7/6/2016 8:42:50 AM)
Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (bậc 2 - A2) cho sinh viên chính quy năm 2016 (6/8/2016 7:27:21 AM)
Sổ tay sinh viên kỳ II năm học 2015 - 2016 (1/18/2016 7:31:18 AM)
Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016 (12/4/2015 11:01:24 AM)
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/2/2015 10:55:16 AM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (9/30/2015 2:02:52 PM)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/1/2015 5:59:36 PM)