THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC KỲ HÈ (2013 - 2014)

NGÀY KIỂM TRA: Thứ 7 (23/ 8/ 2014)

 

STT

LỚP

MÔN KT

THỜI GIAN

NGÀY

PHÒNG KT

KHU A

1

Eng1102_4TC.1

English 2 (4TC)

13h30 – 14h15

23/ 8/ 2014

P10, 11

Anh102_6TC.1

English 1 (6TC)

13h30 – 14h15

P16, P17

Anh 102_6TC.2

P18, P19

Anh 102_6TC.3

P20, P19

Anh202_6TC.1

English 2 (6TC)

13h30 – 14h15

P13, P14

Anh202_6TC.5

P15, P14

2

Anh202_6TC.2

English 2 (6TC)

14h30 – 15h15

23/ 8/ 2014

P10, 11

Anh202_6TC.4

P13, 14

Anh202_6TC.6

P15, 16

Anh202_6TC.7

P17, 18

Anh202_6TC.8

P19, 20

3

Anh203_5TC.1

Tiếng Anh 3 (5TC)

15h30 – 16h15

23/ 8/ 2014

P20

Anh 312_4TC.1

English 3 (4TC)

15h30 – 16h15

P10, 11

Anh 312_4TC.2

P13, 14

Anh 312_4TC.3

P16, 17

Anh 312_4TC.5

P15, 14

Anh 312_4TC.6

P18, 19

4

Eng1101_4TC.1

English 1 (4TC)

16h30 – 17h15

23/ 8/ 2014

P13, 14

Eng1101_4TC.2

P15, 14

Eng1101_4TC.3

P18, 19

Eng1101_4TC.4

P20, 19

Anh 314_5TC.1

English 4

16h30 – 17h15

P10, 11

Anh 314_5TC.2

P16, 17

 

 

2709 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)