Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 03/07/2013) cập nhật 01/07/2013

Địa điểm thi: Khu A

 

TT

Lớp thi

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

01ĐH10KTHA

XQ SD-TN

T4.03/7/2013

7h-8h30’

13,14,15

2

01CĐ11ĐD

DTH - TN

T4.03/7/2013

7h-8h30’

18,19,20,21

3

02CĐ11ĐD

4

01ĐH11KTHA

DTH - TN

T4.03/7/2013

13h30-15h

6,13

5

01CĐ11GM

DTH - TN

T4.03/7/2013

13h30-15h

14,15,16

6

01ĐH11ĐD

DTH

T4.03/7/2013

13h30-15h

3,4,11,12,

7

02ĐH11ĐD

8

01ĐH11XN

Huyết học 2

T4.03/7/2013

13h30-15h

10,17,18,19,

20,21,22,24

9

02ĐH11XN

10

01CĐ11XN

11

02CĐ11XN

12

01ĐH10VLTL

NCKH 2

T4.03/7/2013

13h30-15h

23

13

01ĐH11NHA

ĐDCB RHM

T4.03/7/2013

15h30-17h

13,14,15,16

14

01CĐ11NHA

15

01ĐH11GM

KTLSGM

T4.03/7/2013

15h30-17h

11,12

16

01CĐ11HS

CS hộ sinh NC

T4.03/7/2013

15h30-17h

18,19,

17

01ĐH10XN

KST 3

T4.03/7/2013

15h30-17h

3,4,5,9,10

18

02ĐH10XN

19

01ĐH10ĐD

PHCN

T4.03/7/2013

15h30-17h

17,20,21,22,

23,24

20

02ĐH10ĐD

21

03ĐH10ĐD

 


2486 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)