Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh Hệ tín chỉ Học kỳ II Năm học 2012 - 2013

 

STT

LỚP THI

NGÀY THI

TG THI

MÔN THI

PHÒNG THI

KHU A

1

Anh 102_6TC.3

04/ 7/ 2013

07h00 – 08h30

English 1

Listening, Reading & Writing

P1, P2

Anh 102_6TC.5

P3, P4

Anh 102_6TC.8

P9, P11

Anh 102_6TC.14

P10, P11

Anh 102_6TC.15

P5, P8

2

Anh 102_6TC.1

04/ 7/ 2013

09h00 – 10h30

English 1

Listening, Reading & Writing

P8, P10

Anh 102_6TC.6

P9, P10

Anh 102_6TC.7

P11, P9

Anh 202_6TC.2

English 2

P4, P5

Anh 101_3TC.1

TACB1

P3, P1

Anh 101_3TC.2

P2

Anh 101_3TC.3

P1

3

Anh 312_5TC.3

05/ 7/ 2013

07h00 – 08h30

English 3

Listening, Reading & Writing

P1, P2

Anh 312_5TC.7

P3, P4

Anh 312_5TC.8

P8, P9

Anh 312_5TC.11

P5

Anh 312_5TC.14

P10, P11

4

Anh 312_5TC.1

05/ 7/ 2013

09h00 – 10h30

English 3

Listening, Reading & Writing

P3, P4

Anh 312_5TC.6

P9, P10, P11

Anh 312_5TC.9

P8, P9

Anh 312_5TC.12

P5, P11

Anh 312_5TC.16

P1, P2

5

Anh 201_3TC.1

05/ 7/ 2013

13h30 – 15h00

TACB2

Listening, Reading & Writing

P8, P10

Anh 201_3TC.3

P9, P10, P11

Anh 201_3TC.4

P3, P4

Anh 201_3TC.5

P1, P2

Anh 201_3TC.6

P5, P11

6

Anh 201_3TC.2

05/ 7/ 2013

15h30 – 17h00

TACB2

Listening, Reading & Writing

P1, P2

Anh 412_4TC.2

English 4

P3

Anh 311_2TC.1

TACN

P5, P11

Anh 311_2TC.2

P8, P9

Anh 311_2TC.3

P9, P10, P11

Anh 311_2TC.4

P4

7

Anh 412_4TC.2

06/ 7/ 2013

07h00 – 08h30

English 4

Speaking

P7, 8

Anh 311_2TC.1 đến

Anh 311_2TC.4

06/ 7/ 2013

07h00 – 17h00

TACN

Speaking

P9, 10, 11,12

 

3478 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)