Danh sách và lịch học bù môn Tin học học kỳ II năm học 2012 - 2013 Hệ tín chỉ

DANH SÁCH HỌC BÙ MÔN TIN HỌC

HỆ TÍN CHỈ

HỌC KỲ II. NĂM HỌC: 2012-2013

Thời gian học Từ: 24/06/2013 đến 27/06/2013

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ TIẾT

HỌC BÙ

SỐ TIỀN ĐÃ NỘP

GHI CHÚ

(TÊN BÀI TH)

1.      

Vũ Thị Lan

Tin 16

5 tiết

250.000 đ

Bài thực hành số 4

2.      

Vũ Thị Hiên

Tin 12

5 tiết

268.000 đ

Bài thực hành số 11

3.      

Phùng Thị Thu Hương

Tin 3

10 tiết

367.000 đ

Bài thực hành số 10, 11

4.      

Vũ Thị Thu Thuỷ

Tin 3

5 tiết

167.000 đ

Bài thực hành số 10

5.      

Trịnh Văn Tưởng

Tin 2

5 tiết

167.000 đ

Bài thực hành số 10

6.      

Nguyễn Minh Phượng

Tin 4

5 tiết

167.000 đ

Bài thực hành số 10

7.      

Vũ Hữu Hoàn

Tin 8

5 tiết

235.000 đ

Bài thực hành số 10

8.      

Phạm Thị Chuyên

Tin 6

5 tiết

167.000 đ

Bài thực hành số 10

9.      

Lê Bá Trình

Tin 3

5 tiết

318.000 đ

Bài thực hành số 3

10.  

Nguyễn Bá Hưng

Tin 13

5 tiết

200.000 đ

Bài thực hành số 11

11.  

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tin 12

5 tiết

167.000 đ

Bài thực hành số 10

12.  

Khổng Minh Toàn

Tin 12

5 tiết

167.000 đ

Bài thực hành số 10

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC BÙ MÔN TIN HỌC

HỆ HỆ TÍN CHỈ

HỌC KỲ II. NĂM HỌC: 2012-2013

Thời gian học Từ: 24/06/2013 đến 27/06/2013

STT

NGÀY GIẢNG

THỜI GIAN

SỐ TIẾT GIẢNG

THỨ

NGÀY

1         

Thứ 2

24/06/2013

17h00-21h00

5

2         

Thứ 3

25/06/2013

17h00-21h00

5

3         

Thứ 4

26/06/2013

17h00-21h00

5

4         

Thứ 5

27/06/2013

17h00-21h00

5


 

2107 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)