Lịch thi niên chế tuần 42

 

Thời gian:Ngày27 tháng 05 năm  2013

 

TT

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Thời

lượng

Thời gian

thi

Phòng thi

1.       

HA29

KTA GPSL

T2 27/05/2013

90

13h30- 14h15

14,15KB

2.       

TC.Đ D1B

CSSKCĐ

T2 27/05/2013

90

15h30- 17h00

14,15KB

3.       

Đ D37A

G.TIÊP

T2 27/05/2013

90

13h00- 14h30

KHU A

4.       

Đ D37B

G.TIÊP

T2 27/05/2013

90

13h00- 14h30

KHU A

5.       

XN35

KTA GPSL

T3 28/05/2013

90

7h00- 7h30

5,6

6.       

HA29

KTXQ

T4 29/05/2013

90

13h30- 15h00

13,14KB

7.       

TC.Đ D2B1

CSNỘI

T5 30/05/2013

90

9h00- 10h30

11,12,13KB

8.       

TC.Đ D3A

CSNỘI

T5 30/05/2013

90

9h00- 10h30

14KB

9.       

TC.XN1B

HSMD

T6 31/05/2013

90

13h30- 15h00

13,14KB

10.  

TC.Đ D1B

UNG THƯ

T6 31/05/2013

90

13h30- 15h00

11,12KB

11.  

VB2 XN

VS

T6 31/05/2013

90

13h30- 15h00

3KB

12.  

TC.Đ D2B1

T.NHIỄM

T7 01/06/2013

90

7h00- 8h30

21,22,23

13.  

Đ D37A

CS NỘI

T7 01/06/2013

90

7h00- 8h30

11,12

14.  

Đ D37B

CS NỘI

T7 01/06/2013

90

7h00- 8h30

19,20

15.  

TC.XN3B

KT ANH

T7 01/06/2013

90

9h00- 9h45

11,12

16.  

TC.Đ D3B

KT ANH

T7 01/06/2013

90

9h00- 9h45

19,20

1747 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)