Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc đăng ký, điều chỉnh lớp học Tiếng anh chương trình A (tháng 10/2012) (10/16/2012 14:32:21)
Thông báo thay đổi giảng đường (10/11/2012 16:55:16)
Thông báo hủy một số lớp tín chỉ (10/05/2012 09:49:19)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ (09/13/2012 08:09:10)
Thông báo về phúc khảo tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp (09/13/2012 12:40:15)
Thông báo thay đổi lịch học (cập nhật ngày 13/09/2012) (09/11/2012 22:18:04)
Lịch thi lại học kỳ hè - khối sinh viên tín chỉ năm học 2011 - 2012 (09/06/2012 09:54:47)
THÔNG BÁO HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ (09/06/2012 10:33:53)
Sổ tay sinh viên năm học 2012 - 2013 (08/23/2012 10:28:17)
Lịch thi và thi lại học kỳ hè 2011 - 2012 (08/17/2012 19:01:10)
Bảng điểm lớp bổ xung kiến thức chuyên ngành Xét nghiệm (Đối tượng: Cao đẳng Xét nghiệm Y học dự phòng) (08/14/2012 08:45:54)
DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI MÔN SINH HỌC & DI TRUYỀN (08/08/2012 09:32:54)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN ĐDCB1 , ĐDCB-CCBD (08/07/2012 07:47:21)
Lịch học học phần giáo dục quốc phòng hè - 2012 (07/19/2012 16:19:25)
Thông báo thay đổi lịch thi học phần ĐDCB1 (07/20/2012 15:15:40)
Lịch thi lại học kỳ 2 hệ tín chỉ năm 2012 (07/20/2012 07:03:28)
Lịch thi lại khối trung cấp năm học 2011 - 2012 (07/20/2012 18:11:54)
Lịch thi giữa học phần - kết thúc học phần Tuần 01 tháng 07 (06/29/2012 14:52:23)
Lịch thi kết thúc học phần Khối tín chỉ (thời gian từ 11/06 - 17/06/2012) (06/11/2012 11:32:40)
<< First | Prev |
12345678 [9] 1011
| Next | Last >>