Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

1755 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo hủy và mở thay thế một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 (cập nhật 18h ngày 15/03/2013) (03/15/2013 16:27:55)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 09/03 -> 11/03/2013) Cập nhật lúc 16h30 Ngày 11/03/2013 (03/08/2013 18:38:40)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2012 - 2013 (cập nhật lúc 18h ngày 15/03/2013) (02/06/2013 12:41:09)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 08/03/2013) (03/07/2013 09:37:50)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 07/03/2013) (cập nhật 8h45 ngày 07/03/2013) (03/06/2013 15:14:13)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 06/03/2013) (cập nhật 16h ngày 05/03/2013) (03/05/2013 16:08:11)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 05/03/2013) (cập nhật 14h ngày 04/03/2013) (03/04/2013 10:08:27)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 01/03 đến 04/03/2013) (cập nhật 01/03/2013) (03/01/2013 16:54:56)
Thông báo hủy và mở thay thế một số lớp tín chỉ (03/01/2013 10:10:20)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ thi tháng 1+2 năm 2013 (02/28/2013 17:10:08)
THÔNG BÁO VỀ TUẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 (2012-2013) (02/22/2013 16:50:48)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 25/02 đến 03/03/2013) (cập nhật ngày 26/02/2013) (02/20/2013 14:51:08)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 18/02 đến 24/02/2013) (cập nhật 18/02/2013) (02/05/2013 17:53:34)
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp hệ ĐH liên thông từ cao đẳng khóa 2 hình thức VLVH (01/28/2013 14:42:42)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 28/01 đến 31/01/2013) (01/24/2013 16:27:04)
Thông báo thay đổi lịch thi Thực hành của một số học phần của khối sinh viên tín chỉ năm 1, 2 (01/15/2013 07:41:11)
Thông báo Bảng điểm thi lại tốt nghiệp chính trị và thời gian phúc khảo điểm thi kỳ thi tháng 12/2012 (01/09/2013 09:43:55)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần xác suất thống kê y học học kỳ I năm học 2012-2013 (cập nhật 08/01/2013) (01/07/2013 13:53:32)
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (cập nhật 26-12-2012) (12/21/2012 16:25:29)
<< First | Prev |
1234567 [8] 9101112
| Next | Last >>