THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

PHÒNG QL ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

Tính đến ngày 03/3/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 2 năm 2016- 2017 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm


Học phần

Mã lớp

Thứ

Thời gian

Sĩ số

Anh 1

01ENG1001

3

7-11h

0

02 ENG1001

3

7-11h

0

03 ENG1001

3

7-11h

3

04 ENG1001

3

7-11h

1

05 ENG1001

3

7-11h

1

06 ENG1001

3

7-11h

24

07 ENG1001

3

7-11h

0

08 ENG1001

3

7-11h

0

09 ENG1001

3

7-11h

0

10 ENG1001

3

7-11h

0

11 ENG1001

3

7-11h

0

12 ENG1001

5

7-11h

2

13 ENG1001

5

7-11h

0

14 ENG1001

5

7-11h

2

15 ENG1001

5

7-11h

0

18 ENG1001

5

7-11h

0

19 ENG1001

5

7-11h

2

20 ENG1001

5

7-11h

0

21 ENG1001

5

7-11h

0

22 ENG1001

5

7-11h

0

23 ENG1001

4

13-17h

0

24 ENG1001

4

13-17h

0

25 ENG1001

4

13-17h

0

26 ENG1001

4

13-17h

0

27 ENG1001

4

13-17h

3

28 ENG1001

4

13-17h

18

29 ENG1001

4

13-17h

0

30ENG1001

4

13-17h

6

31 ENG1001

4

13-17h

1

32 ENG1001

4

13-17h

0

33 ENG1001

4

13-17h

0

Anh 2

01 ENG1002

2

7-11h

7

02 ENG1002

2

7-11h

2

12 ENG1002

6

7-11h

8

Anh 3

02 ENG1003

2

13-17h

1

03ENG1003

3

13-17h

15

05 ENG1003

4

13-17h

13

Anh 4

01 ENG1004

3

7-11h

2

04 ENG1004

4

13-17h

10

05 ENG1004

5

13-17h

11

08 ENG1004

2

13-17h

9

Tin

01 INT1001

2

7-11h

12

02 INT1001

2

13h30-17h30

7

03 INT1001

2

13h30-17h30

1

10TINT1001

6

7-11h

19

11INT1001

6

7-11h

2

13 INT1001

2

13h30-17h30

6

14 INT1001

3

7-11h

5

15 INT1001

3

13h30-17h30

9

Toán 

03 MATH2001

2

15h-17h

13

Nguyên lý

01POL 1001

4

7-11h

0

02POL 1001

4

7-11h

1

03POL 1001

4

7-11h

0

04POL 1001

4

7-11h

0

05POL 1001

4

7-11h

19

06POL 1001

4

7-11h

23

Tư tưởng

01POL 2001

2

13h30-15h30

1

02POL 2001

2

15h30-17h30

16

04POL 2001

3

15h30-17h30

10

05POL 2001

4

13h30-15h30

11

06POL 2001

4

15h30-17h30

29

07POL 2001

5

13h30-15h30

12

Đường lối cách mạng ĐCS VN 

02POL3001

3

13-15h

09

03POL3001

3

15h-17h

14

04POL3001

3

7h-9h

1

05POL3001

3

9h-11h

1

07POL3001

4

17-19h

2

08POL3001

5

13h-15h

14

 GDTC 1

02GDTC1001

2

15h30-17h30

12

03GDTC1001

3

7-9h

21

04GDTC1001

3

15h30-17h30

19

05GDTC1001

4

7-9h

26

06GDTC1001

4

15h30-17h30

9

GDTC bóng chuyền - ĐH

01GDTC2003

2

7-11 h

3

02GDTC2003

3

7-11 h

5

03GDTC2003

4

7-11 h

11

GDTCcầu lông - ĐH học

03GDTC2004

6

13-17h

16

GDTC tự chọn – bóng chuyền – CĐ

01GDTC2005

2

15-17 h

1

02GDTC2005

3

15-17 h

3

03GDTC2005

7

7-9 h

3

GDTC– cầu lông – CĐ

02GDTC2006

5

15 -17h

21

03GDTC2006

7

15 -17h

2

KỸ NĂNG MỀM

01SOC 1105

2

7h-11h

2

02SOC 1105

2

13h30-17h30

1

03SOC 1105

    3

7h-11h

20

06SOC 1105

4

13h30-17h30

12

09SOC 1105

6

7h-11h

13

10SOC 1105

6

13h30-17h30

12

08SOC 1105

5

13h30-17h30

20

Nếu đến 14h00 ngày 10/3/ 2017 các lớp trên vẫn không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định (Tiếng Anh 1 tối thiểu 25 sinh viên/ lớp, Tin học, Kỹ năng mềm tối thiểu 30 sinh viên/ lớp, các học phần độc lập khác tối thiểu 50 sinh viên/ lớp) thì Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp trên. Vì vậy  Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chủ động điều chỉnh lịch đăng ký của mình.

Nếu cần sự hỗ trợ về đăng ký tín chỉ, sinh viên liên hệ trực tiếp ThS Thanh Mai - phòng Đào tạo 103 vào các ngày trong tuần  buổi sáng  từ 7h – 11h, chiều từ 13h – 17h

Hải Dương, ngày 03  tháng 3 năm 2017

Trưởng phòng QL đào tạo

1535 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 07/03/2013) (cập nhật 8h45 ngày 07/03/2013) (03/06/2013 15:14:13)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 06/03/2013) (cập nhật 16h ngày 05/03/2013) (03/05/2013 16:08:11)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 05/03/2013) (cập nhật 14h ngày 04/03/2013) (03/04/2013 10:08:27)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 01/03 đến 04/03/2013) (cập nhật 01/03/2013) (03/01/2013 16:54:56)
Thông báo hủy và mở thay thế một số lớp tín chỉ (03/01/2013 10:10:20)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ thi tháng 1+2 năm 2013 (02/28/2013 17:10:08)
THÔNG BÁO VỀ TUẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 (2012-2013) (02/22/2013 16:50:48)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 25/02 đến 03/03/2013) (cập nhật ngày 26/02/2013) (02/20/2013 14:51:08)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 18/02 đến 24/02/2013) (cập nhật 18/02/2013) (02/05/2013 17:53:34)
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp hệ ĐH liên thông từ cao đẳng khóa 2 hình thức VLVH (01/28/2013 14:42:42)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 28/01 đến 31/01/2013) (01/24/2013 16:27:04)
Thông báo thay đổi lịch thi Thực hành của một số học phần của khối sinh viên tín chỉ năm 1, 2 (01/15/2013 07:41:11)
Thông báo Bảng điểm thi lại tốt nghiệp chính trị và thời gian phúc khảo điểm thi kỳ thi tháng 12/2012 (01/09/2013 09:43:55)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần xác suất thống kê y học học kỳ I năm học 2012-2013 (cập nhật 08/01/2013) (01/07/2013 13:53:32)
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (cập nhật 26-12-2012) (12/21/2012 16:25:29)
Thông báo thời gian, địa điểm thi lại tốt nghiệp chính trị khối Trung cấp và Cao đẳng (12/26/2012 07:52:01)
Thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch 2013 (12/25/2012 14:28:05)
Thông báo lịch thi học kỳ I - Khối SV tín chỉ năm học 2012 - 2013 (12/03/2012 15:32:21)
Thông báo nghỉ học nhân ngày tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (10/26/2012 14:02:37)
<< First | Prev |
1234567 [8] 91011
| Next | Last >>