Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 08/03/2013) (03/07/2013 09:37:50)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 07/03/2013) (cập nhật 8h45 ngày 07/03/2013) (03/06/2013 15:14:13)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 06/03/2013) (cập nhật 16h ngày 05/03/2013) (03/05/2013 16:08:11)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 05/03/2013) (cập nhật 14h ngày 04/03/2013) (03/04/2013 10:08:27)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 01/03 đến 04/03/2013) (cập nhật 01/03/2013) (03/01/2013 16:54:56)
Thông báo hủy và mở thay thế một số lớp tín chỉ (03/01/2013 10:10:20)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ thi tháng 1+2 năm 2013 (02/28/2013 17:10:08)
THÔNG BÁO VỀ TUẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 (2012-2013) (02/22/2013 16:50:48)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 25/02 đến 03/03/2013) (cập nhật ngày 26/02/2013) (02/20/2013 14:51:08)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 18/02 đến 24/02/2013) (cập nhật 18/02/2013) (02/05/2013 17:53:34)
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp hệ ĐH liên thông từ cao đẳng khóa 2 hình thức VLVH (01/28/2013 14:42:42)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi từ 28/01 đến 31/01/2013) (01/24/2013 16:27:04)
Thông báo thay đổi lịch thi Thực hành của một số học phần của khối sinh viên tín chỉ năm 1, 2 (01/15/2013 07:41:11)
Thông báo Bảng điểm thi lại tốt nghiệp chính trị và thời gian phúc khảo điểm thi kỳ thi tháng 12/2012 (01/09/2013 09:43:55)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần xác suất thống kê y học học kỳ I năm học 2012-2013 (cập nhật 08/01/2013) (01/07/2013 13:53:32)
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (cập nhật 26-12-2012) (12/21/2012 16:25:29)
Thông báo thời gian, địa điểm thi lại tốt nghiệp chính trị khối Trung cấp và Cao đẳng (12/26/2012 07:52:01)
Thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch 2013 (12/25/2012 14:28:05)
Thông báo lịch thi học kỳ I - Khối SV tín chỉ năm học 2012 - 2013 (12/03/2012 15:32:21)
<< First | Prev |
1234567 [8] 91011
| Next | Last >>