Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

2439 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ ngày 29/06/2013 (06/28/2013 09:55:33)
Danh sách sinh viên thi lại học phần Hóa cơ sở của lớp tín chỉ học lại (từ 6/4/2013 – 1/6/2013) (06/27/2013 17:24:00)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 02/07/2013) cập nhật 28/06/2013 (06/27/2013 17:14:29)
Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh Hệ tín chỉ Học kỳ II Năm học 2012 - 2013 (06/25/2013 16:17:35)
Danh sách và lịch học bù môn Tin học học kỳ II năm học 2012 - 2013 Hệ tín chỉ (06/24/2013 09:21:15)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II môn Tin Học năm học 2012 - 2013 (06/24/2013 08:27:37)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 29/06/2013) (06/22/2013 18:31:32)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (từ ngày 24/06 đến 26/06/2013) cập nhật 25/06/2013 (06/21/2013 18:12:20)
Thông báo Sổ tay SV kỳ hè năm học 2012 - 2013 (06/18/2013 07:13:13)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ ngày thi 18/06 và 20/06/2013 (06/17/2013 14:51:42)
Thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2012 - 2013 (cập nhật 18/06/2013) (06/13/2013 07:13:37)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ ngày thi 22/06/2013 (cập nhật 22/06/2013) (06/11/2013 10:12:44)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ ngày thi 15/06/2013 (cập nhật 11/06/2013) (06/05/2013 17:28:27)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần (học kỳ II năm 2013) khối SV Cao đẳng năm 3 (Ngày thi 08/06/2013 ) (05/31/2013 17:29:56)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Học kỳ II) KHỐI SINH VIÊN CAO ĐẲNG NĂM 3 (Cập nhật 29/05/2013) (05/28/2013 14:57:30)
Lịch thi niên chế tuần 42 (05/24/2013 17:22:42)
Thông báo lịch thi và kiểm tra Tiếng anh ngày 18/05/2013 (05/14/2013 15:35:36)
Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2010 – 2013 trước khi tốt nghiệp (05/04/2013 17:19:43)
Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2012 - 2013 (05/04/2013 14:40:55)
<< First | Prev |
123456 [7] 89101112
| Next | Last >>