Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh Hệ tín chỉ Học kỳ II Năm học 2012 - 2013 (06/25/2013 16:17:35)
Danh sách và lịch học bù môn Tin học học kỳ II năm học 2012 - 2013 Hệ tín chỉ (06/24/2013 09:21:15)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II môn Tin Học năm học 2012 - 2013 (06/24/2013 08:27:37)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 29/06/2013) (06/22/2013 18:31:32)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (từ ngày 24/06 đến 26/06/2013) cập nhật 25/06/2013 (06/21/2013 18:12:20)
Thông báo Sổ tay SV kỳ hè năm học 2012 - 2013 (06/18/2013 07:13:13)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ ngày thi 18/06 và 20/06/2013 (06/17/2013 14:51:42)
Thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2012 - 2013 (cập nhật 18/06/2013) (06/13/2013 07:13:37)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ ngày thi 22/06/2013 (cập nhật 22/06/2013) (06/11/2013 10:12:44)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ ngày thi 15/06/2013 (cập nhật 11/06/2013) (06/05/2013 17:28:27)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần (học kỳ II năm 2013) khối SV Cao đẳng năm 3 (Ngày thi 08/06/2013 ) (05/31/2013 17:29:56)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Học kỳ II) KHỐI SINH VIÊN CAO ĐẲNG NĂM 3 (Cập nhật 29/05/2013) (05/28/2013 14:57:30)
Lịch thi niên chế tuần 42 (05/24/2013 17:22:42)
Thông báo lịch thi và kiểm tra Tiếng anh ngày 18/05/2013 (05/14/2013 15:35:36)
Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2010 – 2013 trước khi tốt nghiệp (05/04/2013 17:19:43)
Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2012 - 2013 (05/04/2013 14:40:55)
Thông báo về việc hoàn thiện tổng kết điểm học kỳ I năm học 2012 - 2013 và điểm tổng kết lũy cho sinh viên hệ Tín chỉ (03/22/2013 20:10:21)
Thông báo hủy và mở thay thế một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 (cập nhật 18h ngày 15/03/2013) (03/15/2013 16:27:55)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 09/03 -> 11/03/2013) Cập nhật lúc 16h30 Ngày 11/03/2013 (03/08/2013 18:38:40)
<< First | Prev |
123456 [7] 891011
| Next | Last >>