Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (08/16/2013 16:48:19)
Lịch thi lại Tiếng Anh hệ tín chỉ (Ngày thi 11/08/2013) (08/08/2013 10:57:21)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 10/08/2013 (08/07/2013 07:13:20)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 05 - 06/08/2013 (08/03/2013 07:02:12)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ 03-08-2013 (07/31/2013 15:18:45)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 31/07/2013 (cập nhật 30/07/2013) (07/29/2013 17:25:09)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 25/07/2013 (07/22/2013 14:56:00)
Thông báo hủy một số lớp tín chỉ học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (07/21/2013 16:43:05)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 24/07/2013 (07/21/2013 09:05:17)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 22 - 23/07/2013 (07/20/2013 08:42:03)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 20/07/2013 (07/18/2013 20:41:58)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày thi 16-20/07/2013) cập nhật 15/7/2013 (07/13/2013 21:47:15)
Lịch thi lại tín chỉ (ngày 13/07/2013) (07/12/2013 07:02:30)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày thi 14/07/2013) (07/04/2013 17:07:35)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày thi 11-12/07/2013) (07/04/2013 17:05:42)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 07/07/2013) (07/01/2013 07:40:09)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 03/07/2013) cập nhật 01/07/2013 (06/28/2013 15:01:30)
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ ngày 29/06/2013 (06/28/2013 09:55:33)
Danh sách sinh viên thi lại học phần Hóa cơ sở của lớp tín chỉ học lại (từ 6/4/2013 – 1/6/2013) (06/27/2013 17:24:00)
<< First | Prev |
12345 [6] 7891011
| Next | Last >>