Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

2439 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch thi/ kiểm tra Tiếng Anh - hệ Tín chỉ học kỳ hè (2012 - 2013) (08/23/2013 07:08:10)
Thông báo thi-KT Tiếng Anh - Hệ Tín chỉ - HK hè (2012 - 2013) (08/22/2013 16:09:00)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (từ 21/08 đến 29/08/2013) cập nhật 21/08/2013 (08/20/2013 10:52:34)
Lịch thi học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (08/16/2013 16:48:19)
Lịch thi lại Tiếng Anh hệ tín chỉ (Ngày thi 11/08/2013) (08/08/2013 10:57:21)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 10/08/2013 (08/07/2013 07:13:20)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 05 - 06/08/2013 (08/03/2013 07:02:12)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ 03-08-2013 (07/31/2013 15:18:45)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 31/07/2013 (cập nhật 30/07/2013) (07/29/2013 17:25:09)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 25/07/2013 (07/22/2013 14:56:00)
Thông báo hủy một số lớp tín chỉ học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (07/21/2013 16:43:05)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 24/07/2013 (07/21/2013 09:05:17)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 22 - 23/07/2013 (07/20/2013 08:42:03)
Thông báo lịch thi lại tín chỉ ngày 20/07/2013 (07/18/2013 20:41:58)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày thi 16-20/07/2013) cập nhật 15/7/2013 (07/13/2013 21:47:15)
Lịch thi lại tín chỉ (ngày 13/07/2013) (07/12/2013 07:02:30)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày thi 14/07/2013) (07/04/2013 17:07:35)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày thi 11-12/07/2013) (07/04/2013 17:05:42)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (ngày 07/07/2013) (07/01/2013 07:40:09)
<< First | Prev |
12345 [6] 789101112
| Next | Last >>