Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

2439 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ học kỳ I (2013 - 2014) Ngày thi 21&28/12/2013 (12/19/2013 15:13:04)
Lịch thi học kỳ I năm học 2013 - 2014 (12/03/2013 16:26:24)
Thông báo về việc tổ chức học các lớp Tiếng Anh học phần II (45 tiết) và học phần III (30 tiết) cho Sinh viên Cao đẳng năm 3 khóa 2010 - 2013 (11/18/2013 10:50:09)
Thông báo về việc thay đổi giảng đường và mở mới 1 số lớp tín chỉ (11/08/2013 18:34:45)
Thông báo về việc đăng ký bổ sung học phần (10/18/2013 09:19:18)
Thông báo thay đổi lịch giảng đường như sau (10/14/2013 08:08:24)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2013 - 2014 (cập nhật 14/10/2013) (08/22/2013 10:50:03)
Thông báo về việc khắc phục lỗi lịch học đăng ký tín chỉ (10/08/2013 10:38:24)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ cho Khối Sinh viên năm 1 (10/07/2013 18:37:19)
Thông báo của phòng đào tạo về việc thay đổi lịch giảng tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (09/30/2013 17:24:16)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 (09/26/2013 16:36:40)
Thông báo về việc xét tốt nghiệp và danh sách sinh viên hệ Cao đẳng đủ điều kiện xét tốt nghiệp hệ Tín chỉ khóa 2010 - 2103 (09/21/2013 07:57:36)
Thông báo lịch thi lại Tiếng Anh học - hệ Tín chỉ - kỳ Hè - năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 21/09/2013) (09/20/2013 09:43:05)
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo tổ chức lớp học tiếng Anh (09/19/2013 14:31:46)
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KIỂM TRA LẠI THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC LỚP ĐỘC LẬP (09/17/2013 10:53:52)
Thông báo lịch thi lại môn Tiếng Anh học kỳ hè 2012 - 2013 (09/16/2013 18:14:36)
Thông báo lịch thi Tiếng Anh - hệ Tín chỉ - học kỳ Hè năm học 2012 - 2013 (09/12/2013 16:19:46)
Thông báo lịch thi Tiếng anh 2 học kỳ Hè hệ Tín chỉ (09/05/2013 17:19:15)
Thông báo lịch thi lại học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (từ ngày 05/09 đến 09/09) cập nhật 05/09 (09/04/2013 13:50:14)
<< First | Prev |
1234 [5] 6789101112
| Next | Last >>