Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc thay đổi giảng đường và mở mới 1 số lớp tín chỉ (11/08/2013 18:34:45)
Thông báo về việc đăng ký bổ sung học phần (10/18/2013 09:19:18)
Thông báo thay đổi lịch giảng đường như sau (10/14/2013 08:08:24)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2013 - 2014 (cập nhật 14/10/2013) (08/22/2013 10:50:03)
Thông báo về việc khắc phục lỗi lịch học đăng ký tín chỉ (10/08/2013 10:38:24)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ cho Khối Sinh viên năm 1 (10/07/2013 18:37:19)
Thông báo của phòng đào tạo về việc thay đổi lịch giảng tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (09/30/2013 17:24:16)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 (09/26/2013 16:36:40)
Thông báo về việc xét tốt nghiệp và danh sách sinh viên hệ Cao đẳng đủ điều kiện xét tốt nghiệp hệ Tín chỉ khóa 2010 - 2103 (09/21/2013 07:57:36)
Thông báo lịch thi lại Tiếng Anh học - hệ Tín chỉ - kỳ Hè - năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 21/09/2013) (09/20/2013 09:43:05)
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo tổ chức lớp học tiếng Anh (09/19/2013 14:31:46)
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KIỂM TRA LẠI THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC LỚP ĐỘC LẬP (09/17/2013 10:53:52)
Thông báo lịch thi lại môn Tiếng Anh học kỳ hè 2012 - 2013 (09/16/2013 18:14:36)
Thông báo lịch thi Tiếng Anh - hệ Tín chỉ - học kỳ Hè năm học 2012 - 2013 (09/12/2013 16:19:46)
Thông báo lịch thi Tiếng anh 2 học kỳ Hè hệ Tín chỉ (09/05/2013 17:19:15)
Thông báo lịch thi lại học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (từ ngày 05/09 đến 09/09) cập nhật 05/09 (09/04/2013 13:50:14)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tin học học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (08/23/2013 08:03:48)
Thông báo lịch thi/ kiểm tra Tiếng Anh - hệ Tín chỉ học kỳ hè (2012 - 2013) (08/23/2013 07:08:10)
Thông báo thi-KT Tiếng Anh - Hệ Tín chỉ - HK hè (2012 - 2013) (08/22/2013 16:09:00)
<< First | Prev |
1234 [5] 67891011
| Next | Last >>