THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

PHÒNG QL ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

Tính đến ngày 03/3/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 2 năm 2016- 2017 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm


Học phần

Mã lớp

Thứ

Thời gian

Sĩ số

Anh 1

01ENG1001

3

7-11h

0

02 ENG1001

3

7-11h

0

03 ENG1001

3

7-11h

3

04 ENG1001

3

7-11h

1

05 ENG1001

3

7-11h

1

06 ENG1001

3

7-11h

24

07 ENG1001

3

7-11h

0

08 ENG1001

3

7-11h

0

09 ENG1001

3

7-11h

0

10 ENG1001

3

7-11h

0

11 ENG1001

3

7-11h

0

12 ENG1001

5

7-11h

2

13 ENG1001

5

7-11h

0

14 ENG1001

5

7-11h

2

15 ENG1001

5

7-11h

0

18 ENG1001

5

7-11h

0

19 ENG1001

5

7-11h

2

20 ENG1001

5

7-11h

0

21 ENG1001

5

7-11h

0

22 ENG1001

5

7-11h

0

23 ENG1001

4

13-17h

0

24 ENG1001

4

13-17h

0

25 ENG1001

4

13-17h

0

26 ENG1001

4

13-17h

0

27 ENG1001

4

13-17h

3

28 ENG1001

4

13-17h

18

29 ENG1001

4

13-17h

0

30ENG1001

4

13-17h

6

31 ENG1001

4

13-17h

1

32 ENG1001

4

13-17h

0

33 ENG1001

4

13-17h

0

Anh 2

01 ENG1002

2

7-11h

7

02 ENG1002

2

7-11h

2

12 ENG1002

6

7-11h

8

Anh 3

02 ENG1003

2

13-17h

1

03ENG1003

3

13-17h

15

05 ENG1003

4

13-17h

13

Anh 4

01 ENG1004

3

7-11h

2

04 ENG1004

4

13-17h

10

05 ENG1004

5

13-17h

11

08 ENG1004

2

13-17h

9

Tin

01 INT1001

2

7-11h

12

02 INT1001

2

13h30-17h30

7

03 INT1001

2

13h30-17h30

1

10TINT1001

6

7-11h

19

11INT1001

6

7-11h

2

13 INT1001

2

13h30-17h30

6

14 INT1001

3

7-11h

5

15 INT1001

3

13h30-17h30

9

Toán 

03 MATH2001

2

15h-17h

13

Nguyên lý

01POL 1001

4

7-11h

0

02POL 1001

4

7-11h

1

03POL 1001

4

7-11h

0

04POL 1001

4

7-11h

0

05POL 1001

4

7-11h

19

06POL 1001

4

7-11h

23

Tư tưởng

01POL 2001

2

13h30-15h30

1

02POL 2001

2

15h30-17h30

16

04POL 2001

3

15h30-17h30

10

05POL 2001

4

13h30-15h30

11

06POL 2001

4

15h30-17h30

29

07POL 2001

5

13h30-15h30

12

Đường lối cách mạng ĐCS VN 

02POL3001

3

13-15h

09

03POL3001

3

15h-17h

14

04POL3001

3

7h-9h

1

05POL3001

3

9h-11h

1

07POL3001

4

17-19h

2

08POL3001

5

13h-15h

14

 GDTC 1

02GDTC1001

2

15h30-17h30

12

03GDTC1001

3

7-9h

21

04GDTC1001

3

15h30-17h30

19

05GDTC1001

4

7-9h

26

06GDTC1001

4

15h30-17h30

9

GDTC bóng chuyền - ĐH

01GDTC2003

2

7-11 h

3

02GDTC2003

3

7-11 h

5

03GDTC2003

4

7-11 h

11

GDTCcầu lông - ĐH học

03GDTC2004

6

13-17h

16

GDTC tự chọn – bóng chuyền – CĐ

01GDTC2005

2

15-17 h

1

02GDTC2005

3

15-17 h

3

03GDTC2005

7

7-9 h

3

GDTC– cầu lông – CĐ

02GDTC2006

5

15 -17h

21

03GDTC2006

7

15 -17h

2

KỸ NĂNG MỀM

01SOC 1105

2

7h-11h

2

02SOC 1105

2

13h30-17h30

1

03SOC 1105

    3

7h-11h

20

06SOC 1105

4

13h30-17h30

12

09SOC 1105

6

7h-11h

13

10SOC 1105

6

13h30-17h30

12

08SOC 1105

5

13h30-17h30

20

Nếu đến 14h00 ngày 10/3/ 2017 các lớp trên vẫn không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định (Tiếng Anh 1 tối thiểu 25 sinh viên/ lớp, Tin học, Kỹ năng mềm tối thiểu 30 sinh viên/ lớp, các học phần độc lập khác tối thiểu 50 sinh viên/ lớp) thì Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp trên. Vì vậy  Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chủ động điều chỉnh lịch đăng ký của mình.

Nếu cần sự hỗ trợ về đăng ký tín chỉ, sinh viên liên hệ trực tiếp ThS Thanh Mai - phòng Đào tạo 103 vào các ngày trong tuần  buổi sáng  từ 7h – 11h, chiều từ 13h – 17h

Hải Dương, ngày 03  tháng 3 năm 2017

Trưởng phòng QL đào tạo

1535 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc đăng ký bổ sung học phần (10/18/2013 09:19:18)
Thông báo thay đổi lịch giảng đường như sau (10/14/2013 08:08:24)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2013 - 2014 (cập nhật 14/10/2013) (08/22/2013 10:50:03)
Thông báo về việc khắc phục lỗi lịch học đăng ký tín chỉ (10/08/2013 10:38:24)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ cho Khối Sinh viên năm 1 (10/07/2013 18:37:19)
Thông báo của phòng đào tạo về việc thay đổi lịch giảng tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (09/30/2013 17:24:16)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 (09/26/2013 16:36:40)
Thông báo về việc xét tốt nghiệp và danh sách sinh viên hệ Cao đẳng đủ điều kiện xét tốt nghiệp hệ Tín chỉ khóa 2010 - 2103 (09/21/2013 07:57:36)
Thông báo lịch thi lại Tiếng Anh học - hệ Tín chỉ - kỳ Hè - năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 21/09/2013) (09/20/2013 09:43:05)
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo tổ chức lớp học tiếng Anh (09/19/2013 14:31:46)
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KIỂM TRA LẠI THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC LỚP ĐỘC LẬP (09/17/2013 10:53:52)
Thông báo lịch thi lại môn Tiếng Anh học kỳ hè 2012 - 2013 (09/16/2013 18:14:36)
Thông báo lịch thi Tiếng Anh - hệ Tín chỉ - học kỳ Hè năm học 2012 - 2013 (09/12/2013 16:19:46)
Thông báo lịch thi Tiếng anh 2 học kỳ Hè hệ Tín chỉ (09/05/2013 17:19:15)
Thông báo lịch thi lại học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (từ ngày 05/09 đến 09/09) cập nhật 05/09 (09/04/2013 13:50:14)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tin học học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (08/23/2013 08:03:48)
Thông báo lịch thi/ kiểm tra Tiếng Anh - hệ Tín chỉ học kỳ hè (2012 - 2013) (08/23/2013 07:08:10)
Thông báo thi-KT Tiếng Anh - Hệ Tín chỉ - HK hè (2012 - 2013) (08/22/2013 16:09:00)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2012 - 2013 (từ 21/08 đến 29/08/2013) cập nhật 21/08/2013 (08/20/2013 10:52:34)
<< First | Prev |
1234 [5] 67891011
| Next | Last >>