Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

2439 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 07/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 06/03/2014 (03/06/2014 09:28:19)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 06/03/2014) Cập nhật 16h00 05/03/2014 (03/05/2014 08:53:55)
Thông báo về việc hủy và đăng ký bổ xung một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (03/04/2014 16:52:59)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 05/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 04/03/2014 (03/04/2014 07:26:53)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 03-04/02/2014) (02/28/2014 13:39:13)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (02/28/2014 13:20:07)
Danh sách phòng thi và thời gian thi lại môn Tin học - Khối Tín chỉ - Học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (02/26/2014 15:54:33)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 Khối SV Cao đẳng và Đại học (Cập nhật 24/02/2014) (02/17/2014 10:18:12)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 24/02/2014 - 28/02/2014) Cập nhật 24/02/2014 (02/20/2014 13:17:25)
Thông báo thời hạn nộp đơn thi lại các học phần Tiếng Anh của hệ Tín chỉ - học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (02/20/2014 13:23:40)
Thông báo danh sách thi lại môn Tin học các lớp tín chỉ kỳ I năm học 2013-2014 và về việc nhận đơn đang ký thi lại (02/17/2014 09:10:04)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 17/02/2014 - 22/02/2014) (02/12/2014 15:20:26)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 11/02/2014 - 15/02/2014) (01/17/2014 08:27:17)
Lịch thi kết thúc học kỳ I các lớp Tín chỉ môn Tin học năm học 2013 - 2014 (01/08/2014 16:36:36)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 15/01/2014 - 18/01/2014) Cập nhật 14/01/2014 (01/08/2014 10:24:30)
Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2013 - 2014 (Cập nhật 06/01/20143) (12/20/2013 07:19:10)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh hệ Tín chỉ học kỳ I (năm học 2013 - 2014) Ngày thi tháng 01/2014 (01/03/2014 17:03:33)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 06/01/2014 - 11/01/2014) (01/02/2014 15:08:55)
Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 30/12/2013 - 04/01/2014) (12/27/2013 14:45:46)
<< First | Prev |
123 [4] 56789101112
| Next | Last >>