Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 05/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 04/03/2014 (03/04/2014 07:26:53)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 03-04/02/2014) (02/28/2014 13:39:13)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (02/28/2014 13:20:07)
Danh sách phòng thi và thời gian thi lại môn Tin học - Khối Tín chỉ - Học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (02/26/2014 15:54:33)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 Khối SV Cao đẳng và Đại học (Cập nhật 24/02/2014) (02/17/2014 10:18:12)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 24/02/2014 - 28/02/2014) Cập nhật 24/02/2014 (02/20/2014 13:17:25)
Thông báo thời hạn nộp đơn thi lại các học phần Tiếng Anh của hệ Tín chỉ - học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (02/20/2014 13:23:40)
Thông báo danh sách thi lại môn Tin học các lớp tín chỉ kỳ I năm học 2013-2014 và về việc nhận đơn đang ký thi lại (02/17/2014 09:10:04)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 17/02/2014 - 22/02/2014) (02/12/2014 15:20:26)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 11/02/2014 - 15/02/2014) (01/17/2014 08:27:17)
Lịch thi kết thúc học kỳ I các lớp Tín chỉ môn Tin học năm học 2013 - 2014 (01/08/2014 16:36:36)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 15/01/2014 - 18/01/2014) Cập nhật 14/01/2014 (01/08/2014 10:24:30)
Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2013 - 2014 (Cập nhật 06/01/20143) (12/20/2013 07:19:10)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh hệ Tín chỉ học kỳ I (năm học 2013 - 2014) Ngày thi tháng 01/2014 (01/03/2014 17:03:33)
Lịch thi kết thúc học hệ Tín chỉ kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 06/01/2014 - 11/01/2014) (01/02/2014 15:08:55)
Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2013 - 2014 (Ngày thi từ 30/12/2013 - 04/01/2014) (12/27/2013 14:45:46)
Lịch thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2013 - 2014 môn Bện lý tế bào máu (Ngày thi 27/12/2013) Cập nhật 14h30 Ngày 26/12/2013 (12/26/2013 10:44:36)
Lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ học kỳ I (2013 - 2014) Ngày thi 21&28/12/2013 (12/19/2013 15:13:04)
Lịch thi học kỳ I năm học 2013 - 2014 (12/03/2013 16:26:24)
<< First | Prev |
123 [4] 567891011
| Next | Last >>