THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

PHÒNG QL ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

Tính đến ngày 03/3/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 2 năm 2016- 2017 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm


Học phần

Mã lớp

Thứ

Thời gian

Sĩ số

Anh 1

01ENG1001

3

7-11h

0

02 ENG1001

3

7-11h

0

03 ENG1001

3

7-11h

3

04 ENG1001

3

7-11h

1

05 ENG1001

3

7-11h

1

06 ENG1001

3

7-11h

24

07 ENG1001

3

7-11h

0

08 ENG1001

3

7-11h

0

09 ENG1001

3

7-11h

0

10 ENG1001

3

7-11h

0

11 ENG1001

3

7-11h

0

12 ENG1001

5

7-11h

2

13 ENG1001

5

7-11h

0

14 ENG1001

5

7-11h

2

15 ENG1001

5

7-11h

0

18 ENG1001

5

7-11h

0

19 ENG1001

5

7-11h

2

20 ENG1001

5

7-11h

0

21 ENG1001

5

7-11h

0

22 ENG1001

5

7-11h

0

23 ENG1001

4

13-17h

0

24 ENG1001

4

13-17h

0

25 ENG1001

4

13-17h

0

26 ENG1001

4

13-17h

0

27 ENG1001

4

13-17h

3

28 ENG1001

4

13-17h

18

29 ENG1001

4

13-17h

0

30ENG1001

4

13-17h

6

31 ENG1001

4

13-17h

1

32 ENG1001

4

13-17h

0

33 ENG1001

4

13-17h

0

Anh 2

01 ENG1002

2

7-11h

7

02 ENG1002

2

7-11h

2

12 ENG1002

6

7-11h

8

Anh 3

02 ENG1003

2

13-17h

1

03ENG1003

3

13-17h

15

05 ENG1003

4

13-17h

13

Anh 4

01 ENG1004

3

7-11h

2

04 ENG1004

4

13-17h

10

05 ENG1004

5

13-17h

11

08 ENG1004

2

13-17h

9

Tin

01 INT1001

2

7-11h

12

02 INT1001

2

13h30-17h30

7

03 INT1001

2

13h30-17h30

1

10TINT1001

6

7-11h

19

11INT1001

6

7-11h

2

13 INT1001

2

13h30-17h30

6

14 INT1001

3

7-11h

5

15 INT1001

3

13h30-17h30

9

Toán 

03 MATH2001

2

15h-17h

13

Nguyên lý

01POL 1001

4

7-11h

0

02POL 1001

4

7-11h

1

03POL 1001

4

7-11h

0

04POL 1001

4

7-11h

0

05POL 1001

4

7-11h

19

06POL 1001

4

7-11h

23

Tư tưởng

01POL 2001

2

13h30-15h30

1

02POL 2001

2

15h30-17h30

16

04POL 2001

3

15h30-17h30

10

05POL 2001

4

13h30-15h30

11

06POL 2001

4

15h30-17h30

29

07POL 2001

5

13h30-15h30

12

Đường lối cách mạng ĐCS VN 

02POL3001

3

13-15h

09

03POL3001

3

15h-17h

14

04POL3001

3

7h-9h

1

05POL3001

3

9h-11h

1

07POL3001

4

17-19h

2

08POL3001

5

13h-15h

14

 GDTC 1

02GDTC1001

2

15h30-17h30

12

03GDTC1001

3

7-9h

21

04GDTC1001

3

15h30-17h30

19

05GDTC1001

4

7-9h

26

06GDTC1001

4

15h30-17h30

9

GDTC bóng chuyền - ĐH

01GDTC2003

2

7-11 h

3

02GDTC2003

3

7-11 h

5

03GDTC2003

4

7-11 h

11

GDTCcầu lông - ĐH học

03GDTC2004

6

13-17h

16

GDTC tự chọn – bóng chuyền – CĐ

01GDTC2005

2

15-17 h

1

02GDTC2005

3

15-17 h

3

03GDTC2005

7

7-9 h

3

GDTC– cầu lông – CĐ

02GDTC2006

5

15 -17h

21

03GDTC2006

7

15 -17h

2

KỸ NĂNG MỀM

01SOC 1105

2

7h-11h

2

02SOC 1105

2

13h30-17h30

1

03SOC 1105

    3

7h-11h

20

06SOC 1105

4

13h30-17h30

12

09SOC 1105

6

7h-11h

13

10SOC 1105

6

13h30-17h30

12

08SOC 1105

5

13h30-17h30

20

Nếu đến 14h00 ngày 10/3/ 2017 các lớp trên vẫn không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định (Tiếng Anh 1 tối thiểu 25 sinh viên/ lớp, Tin học, Kỹ năng mềm tối thiểu 30 sinh viên/ lớp, các học phần độc lập khác tối thiểu 50 sinh viên/ lớp) thì Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp trên. Vì vậy  Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chủ động điều chỉnh lịch đăng ký của mình.

Nếu cần sự hỗ trợ về đăng ký tín chỉ, sinh viên liên hệ trực tiếp ThS Thanh Mai - phòng Đào tạo 103 vào các ngày trong tuần  buổi sáng  từ 7h – 11h, chiều từ 13h – 17h

Hải Dương, ngày 03  tháng 3 năm 2017

Trưởng phòng QL đào tạo

1535 lượt truy cập
Các thông báo khác
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ HÈ (08/20/2014 14:58:43)
Sổ tay sinh viên kỳ 1 năm 2014-2015 cập nhật ngày 15/08 (08/15/2014 15:56:25)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:18:30)
Sổ tay sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (08/14/2014 15:57:19)
Thông báo lịch thi kết thcs học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (08/13/2014 14:31:09)
Thông báo hoãn lịch thi lại môn Hóa sinh lớp Y Đa khoa 1 (07/29/2014 17:12:37)
Thông báo về việc mở thêm lớp học hè cho SV hệ tín chỉ năm học 2013 - 2014 (07/20/2014 18:46:05)
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học hè cho SV hệ tín chỉ (07/19/2014 15:38:02)
Sổ tay sinh viên học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (07/19/2014 18:32:41)
Hướng dẫn thực hiện học phần tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 - 2014 (04/28/2014 17:29:22)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ (Học kỳ II năm học 2013 - 2014) (Từ ngày 10/05 đến 28/05/2014) (04/28/2014 10:07:59)
Thông báo tổ chức thi lại Anh III (2 tín chỉ) (04/16/2014 07:12:31)
Thông báo lịch học bù ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (09/04/2014) (04/08/2014 07:39:22)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2013 - 2014 (cập nhật 24/03/2014) (02/19/2014 07:35:18)
Thông báo thi lại môn Ngoại Ngữ II – Hệ Trung Học – HK2 (2013-2014) (03/17/2014 07:32:06)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 08/03/2014) Cập nhật 17h00 Ngày 07/03/2014 (03/07/2014 09:29:48)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 07/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 06/03/2014 (03/06/2014 09:28:19)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 06/03/2014) Cập nhật 16h00 05/03/2014 (03/05/2014 08:53:55)
Thông báo về việc hủy và đăng ký bổ xung một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (03/04/2014 16:52:59)
<< First | Prev |
12 [3] 4567891011
| Next | Last >>