Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỌC KỲ HÈ (2013 - 2014) (08/21/2014 17:14:34)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ HÈ (08/20/2014 14:58:43)
Sổ tay sinh viên kỳ 1 năm 2014-2015 cập nhật ngày 15/08 (08/15/2014 15:56:25)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:18:30)
Sổ tay sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (08/14/2014 15:57:19)
Thông báo lịch thi kết thcs học phần 2 môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (08/13/2014 14:31:09)
Thông báo hoãn lịch thi lại môn Hóa sinh lớp Y Đa khoa 1 (07/29/2014 17:12:37)
Thông báo về việc mở thêm lớp học hè cho SV hệ tín chỉ năm học 2013 - 2014 (07/20/2014 18:46:05)
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học hè cho SV hệ tín chỉ (07/19/2014 15:38:02)
Sổ tay sinh viên học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (07/19/2014 18:32:41)
Hướng dẫn thực hiện học phần tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 - 2014 (04/28/2014 17:29:22)
Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ (Học kỳ II năm học 2013 - 2014) (Từ ngày 10/05 đến 28/05/2014) (04/28/2014 10:07:59)
Thông báo tổ chức thi lại Anh III (2 tín chỉ) (04/16/2014 07:12:31)
Thông báo lịch học bù ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (09/04/2014) (04/08/2014 07:39:22)
Thông báo Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2013 - 2014 (cập nhật 24/03/2014) (02/19/2014 07:35:18)
Thông báo thi lại môn Ngoại Ngữ II – Hệ Trung Học – HK2 (2013-2014) (03/17/2014 07:32:06)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 08/03/2014) Cập nhật 17h00 Ngày 07/03/2014 (03/07/2014 09:29:48)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 07/03/2014) Cập nhật 16h00 Ngày 06/03/2014 (03/06/2014 09:28:19)
Lịch thi lại học kỳ I - năm học 2013 - 2014 (Ngày thi 06/03/2014) Cập nhật 16h00 05/03/2014 (03/05/2014 08:53:55)
<< First | Prev |
12 [3] 4567891011
| Next | Last >>