Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

2439 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/02/2015 10:55:16)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (09/30/2015 14:02:52)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/01/2015 17:59:36)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/05/2015 09:53:29)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (01/07/2011 13:26:57)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (09/30/2015 19:02:46)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (06/09/2015 14:43:03)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (05/11/2015 09:28:18)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (04/21/2015 17:28:40)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (03/19/2015 10:30:11)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (03/11/2015 14:57:31)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (03/04/2015 16:50:23)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (03/03/2015 15:07:53)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 14:42:19)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/05/2014 08:43:00)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (09/19/2014 15:25:51)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (09/12/2014 15:02:32)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (09/17/2014 10:38:14)
Thông báo Danh sách các lớp Tín chỉ bị huỷ Học kỳ 1 - Đợt 1 (cập nhật ngày 12/09/2014 ) (09/12/2014 15:04:18)
<< First | Prev |
1 [2] 34567891011
| Next | Last >>