Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9)

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN

MÔN CHĂM SÓC NGOẠI

Thời gian: Ngày 9/11/2017

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

 

STT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐD9A

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

307, 312

2

ĐD9B

 

Chăm sóc ngoại

T5.09/11/2017

16h – 17h

403, 501

1755 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO HỦY LỚP TÍN CHỈ (02/10/2012 08:33:54)
LICH THI - KHOI SV NAM 1 NGAY 25/2/2012 (02/20/2012 13:52:11)
LICH THI MON GIAI PHAU - SINH LY NGAY 20/2 (02/18/2012 10:43:02)
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (12/09/2011 22:18:48)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (12/09/2011 22:20:16)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2 ( ngay 13/2) (12/09/2011 22:17:31)
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2 (12/09/2011 22:16:05)
THONG BAO: (10/01/2011 16:53:36)
THÔNG BÁO MỚI: SV đăng ký môn học (09/12/2011 10:41:12)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẢNG ĐƯỜNG TẠM THỜI (tuần từ 25/9 - 07/10) (09/16/2011 07:47:55)
THÔNG BÁO HỦY LỚP TÍN CHỈ, YÊU CẦU SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LẠI. (08/29/2011 15:07:39)
LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CHO KỲ 3 (08/22/2011 07:54:35)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ cho học kỳ 3 - khóa 2010-2014 (08/19/2011 10:11:28)
Thông báo khẩn! SỔ TAY SINH VIÊN KỲ 3 khóa 2010-2014 (Sinh viên đọc kỹ trước khi đăng ký môn học) (08/17/2011 11:04:07)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÍNH ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC CÓ THỰC HÀNH (04/07/2011 08:03:58)
THÔNG BÁO (03/02/2011 10:35:19)
Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (bậc 2 - A2) cho sinh viên chính quy năm 2016 (06/08/2016 07:22:50)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:17:49)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:16:27)
<< First | Prev |
12345678910 [11] 12
| Next | Last >>