Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (12/09/2011 22:18:48)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1 (12/09/2011 22:20:16)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2 ( ngay 13/2) (12/09/2011 22:17:31)
LỊCH THI HỌC KỲ I - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2 (12/09/2011 22:16:05)
THONG BAO: (10/01/2011 16:53:36)
THÔNG BÁO MỚI: SV đăng ký môn học (09/12/2011 10:41:12)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẢNG ĐƯỜNG TẠM THỜI (tuần từ 25/9 - 07/10) (09/16/2011 07:47:55)
THÔNG BÁO HỦY LỚP TÍN CHỈ, YÊU CẦU SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LẠI. (08/29/2011 15:07:39)
LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CHO KỲ 3 (08/22/2011 07:54:35)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ cho học kỳ 3 - khóa 2010-2014 (08/19/2011 10:11:28)
Thông báo khẩn! SỔ TAY SINH VIÊN KỲ 3 khóa 2010-2014 (Sinh viên đọc kỹ trước khi đăng ký môn học) (08/17/2011 11:04:07)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÍNH ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC CÓ THỰC HÀNH (04/07/2011 08:03:58)
THÔNG BÁO (03/02/2011 10:35:19)
Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (bậc 2 - A2) cho sinh viên chính quy năm 2016 (06/08/2016 07:22:50)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:17:49)
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ – KHỐI SV HỆ TÍN CHỈ (08/15/2014 15:16:27)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ cho Khối Sinh viên năm 1 (10/07/2013 18:37:10)
Thông báo Tổ chức lớp học tiếng Anh (09/19/2013 14:21:28)
(02/10/2012 08:29:54)
<< First | Prev |
12345678910 [11]
| Next | Last >>