Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ
THÔNG BÁO CÁC LỚP SAU CHƯA ĐỦ SĨ SỐ ĐỂ MỞ LỚP


Tính đến ngày 18/9/2017 một số lớp tín chỉ độc lập – kỳ 1 năm 2017- 2018 không đủ số lượng sinh viên quy định bao gồm

1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1       

Lớp 6

06 ENG1002

4

30

2

13h30-17h30

 

          2       

Lớp 8

08 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

          1         

Lớp 8

08 ENG1003

4

30

4

13h30-17h30

 

          2         

Lớp 12

12 ENG1003

4

30

 

 

 

          3         

Lớp 13

13 ENG1003

4

30

 

 

 

4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

Giảng viên

          1      

Lớp 2

02ENG1002

4

30

3

13h30-17h30

 

 

          2      

Lớp 3

03 ENG1002

4

30

4

13h30-17h30

 

 

          3      

Lớp 7

07 ENG1002

4

30

3

17h30-21h30

 

 

          4      

Lớp 12

12 ENG1002

4

30

 

 

 

 

5.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

3

Lớp 3

03POL 2001

2

60

4

9-11h

 

5

Lớp 5

05POL 2001

2

60

4

13h30 -15h30

 

 

6.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

stt

Tên lớp

Mã lớp

Số

TC

SS

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01POL3001

3

60

2

13h30-15h30

 

2

Lớp 2

02POL3001

3

60

3

13h30-15h30

 

3

Lớp 3

03POL3001

3

60

4

13h30-15h30

 

7

Lớp 7

07POL3001

3

60

 4

7-9 h


7. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền - đại học (GDTC 2003) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2003

2

50

2

7-11 h

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2003

2

50

3

7-11 h

Sân trường khu B

8. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2004

2

50

6

7-11 h

Sân trường khu B

9. Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền – cao đẳng (GDTC 2005) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

1

Lớp 1

01GDTC2005

1

50

2

15h30-17h30

Sân trường khu B

2

Lớp 2

02GDTC2005

1

50

3

15h30-17h30

Sân trường khu B

10. Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông – cao đẳng (GDTC 2006) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/9/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Địa điểm

 

4

Lớp 4

04GDTC2006

1

50

 

 

 

 

11. Xác suất thống kê y học (MATH 2001 – Năm 2,3) BẮT ĐẦU HỌC TỪ 02/10/2017

stt

Tên lớp

Mã lớp

 TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Sĩ số hiện tại

 

1

Lớp 2

02 MATH 2001

2

60

6

13h30-15h30

 10

2

Lớp 4

04 MATH 2001

2

60

4

9-11 h

 06

3

Lớp 5

05 MATH 2001

2

60

6

9-11 h

 19

 4

Lớp 6

06 MATH 2001

2

60

7

13h30-15h30

 07

125 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ hè năm 2011-2012 (06/08/2012 16:59:01)
Lịch thi học kỳ II năm học 2011-2012 ( Dự kiến) (05/29/2012 08:32:05)
Thông báo chuyển lịch học ngày thứ 7 (26/5/2012) (05/22/2012 11:07:22)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH 45 PHÚT HỆ TÍN CHỈ - HỌC KỲ 2 (2011 - 2012) (05/21/2012 08:50:57)
Bảng điểm thi lại Chính trị Trung cấp năm 2012 (05/10/2012 08:01:10)
Thông báo lịch nghỉ và học bù ngày 30/4 và 1/5 (04/27/2012 13:56:38)
Thông báo về việc đăng ký nội dung thi tốt nghiệp môn Kho học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với SV ĐH-CĐ năm cuối (04/16/2012 15:47:00)
Thông báo mở lớp Sinh học và Hóa học (04/11/2012 15:59:40)
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/03 âm lịch) VÀ THỨ 4 (04/04/2012) (03/30/2012 14:27:53)
Thông báo kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp năm 2012 (03/19/2012 22:03:03)
Lịch thi giữa học phần - Kết thúc học phần (Thời gian: Tuần 3: 26/03/2012 đến 01/04/2012) (03/19/2012 22:21:38)
Thông báo chuyển giảng đường học thực hiện từ tuần 02 ngày 19/03/2012 (03/19/2012 21:39:38)
Lịch thi giữa học phần - kết thúc học phần (Thời gian: Tuần 2 : 12/03/2012 đến ngày 18/03/2012) (03/15/2012 07:08:08)
Thông báo lịch thi lại môn Hóa cơ sở (Khối ĐH-CĐ năm 1) (03/14/2012 08:52:45)
Thông báo chuyển thời gian học của học phần GDTC 3, lịch học bù CĐĐD 10A và lớp Toán 6 ngày 16/03/2012 (03/13/2012 13:59:45)
Thông báo lịch thi lại môn Lý, GPSL, Sinh học hệ tín chỉ ngày 10-12-14/03/2012 (03/08/2012 10:48:10)
THÔNG BÁO (03/07/2012 13:27:58)
THÔNG BÁO HỦY LỚP TÍN CHỈ (02/10/2012 08:33:54)
LICH THI - KHOI SV NAM 1 NGAY 25/2/2012 (02/20/2012 13:52:11)
<< First | Prev |
123456789 [10] 11
| Next | Last >>